Regio Egmond-Heiloo

De regio Egmond-Heiloo omvat de locaties Agnes en Prins Hendrik in Egmond aan Zee en De Amberhof in Heiloo. Daarnaast bieden we zorg thuis. Onze voornaamste speerpunten voor 2020 waren persoonsgericht werken, veilig thuis kunnen blijven wonen, een warm welkom en de visie van eten en drinken in de praktijk brengen.

De succesvolle aanpak van de mantelzorgondersteuner is doorgezet in 2020. De mantelzorgondersteuner begeleidt nieuwe bewoners en hun netwerk in de overgang van de thuissituatie naar wonen in een locatie binnen de regio. De reacties van de naasten hierover zijn zeer positief, men ervaart het als een warme overgang. Ook zien wij dat in een eerder stadium veel beter afspraken met het ‘eigen’ netwerk te maken zijn over welke taken de naasten blijven uitvoeren en welke nieuwe taken erbij komen. De mantelzorgondersteuner verwerkt haar bevindingen bij de bewoner in het Elektronisch cliëntendossier (ECD). Dit waarderen de zorgteams zeer en komt de uitvoering van zorg ten goede.

Iedereen die werkt met het zorgleefplan heeft een werksessie persoonsgericht werken (PGW) met het ECD gehad. Vanwege de coronacrisis was dit in kleine groepjes of via ZOOM. De ambassadeur PGW heeft een belangrijke rol gehad in de werksessies. Zij heeft daarnaast samen met de backpacker PGW het coachen on the job voortgezet. Zij begeleiden daarnaast de teams met het begrijpen en het hanteren van onbegrepen gedrag.

We streven ernaar om de zorg zoveel als mogelijk thuis te laten plaatsvinden. Het speerpunt was om in 2020 een 24/7-team klaar te hebben staan. Het VPT-team is compleet, maar het is nog niet gelukt om 24/7 een team altijd paraat te hebben. In 2021 starten we met een ambulant nachtteam om alle zorg ook echt 24 uur te kunnen bieden.

In 2020 was eten en drinken een belangrijk speerpunt. Het gaat vooral om het genieten van eten, zelf een keuze kunnen maken en om de ambiance tijdens de maaltijden. Om dit te realiseren is er een aantal vernieuwingen in gang gezet: de bewoner kan zelf inkopen doen bij de broodwinkel, een aanschuif-ontbijttafel en een eerste aanzet tot een regionale vertaling van de visie op eten en drinken. 

Door de coronacrisis is een aantal ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt. De Compaan (beeldbellen), Medido (medicijndispenser) en het cliëntportaal worden volop ingezet in de thuissituatie. In De Amberhof zijn we gestart met de Wolk-heupairbag. Op de afdeling Karveel is het VIOS (Video Incident Observatie Systeem) volledig uitgerold.

Wat door de coronacrisis nog niet is gelukt, is het aantrekken van specialisten om op specifieke individuele behoeften van cliënten te kunnen ingaan, bijvoorbeeld een muziektherapeut of beweeg/danstherapeut.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!