Regio Zaanstreek

Regio Zaanstreek bestaat uit de locaties Amandelbloesem in Wormerveer, Saenden in Zaandam, Jonkerhof en De Keern in Landsmeer en Torenerf in Wormer. Daarnaast biedt de regio Zaanstreek ‘zorg thuis’. De locaties hebben gemeen dat steeds meer accent ligt op zorg aan mensen met dementie en bij somatische cliënten die steeds zwaardere lichamelijke beperkingen hebben. Er is in 2020 veel gebeurd. Niet alles uit het kwaliteitsplan is gerealiseerd; de ontwikkelingen rondom de coronacrisis gingen voor, maar desondanks zijn we er met ieders inzet in geslaagd om het jaar voor cliënten zo prettig en zinvol mogelijk te maken.

Regionaal

Ten behoeve van de vier intramurale locaties is een 24/7-verpleegkundig team aangesteld zodat de cliënt de zorg ontvangt van een vast regionaal team. Tijdens de avond en nacht, waar verzorgenden IG zijn ingezet, zijn zij oproepbaar voor advies en ondersteuning bij verpleegkundige taken. Hier wordt veel gebruik van gemaakt.

De proeftuin zij-instromers, waarin leerlingen worden opgeleid tot verzorgenden niveau 3, is deels gerealiseerd. In Torenerf en Saenden  zijn negen medewerkers gediplomeerd tot helpende/helpende-plus. Er zijn nog  vijf medewerkers in opleiding voor VIG, die naar verwachting in 2021 de opleiding afronden. In september 2020 zijn twee verpleegkundigen doorgestroomd naar het vierde jaar van de reguliere opleiding.

Voor het stimuleren van bewegen zowel binnen- als buitenshuis is voor de gehele regio een fulltime beweegagoog aangesteld. De geplande muziektherapeut is voorlopig komen te vervallen mede omdat zangactiviteiten nog steeds niet mogelijk zijn.

Bij alle locaties zijn veel activiteiten georganiseerd om contact tussen cliënten en hun naasten mogelijk te maken. Er was raambezoek met telefonisch contact, er was bezoek mogelijk via de babbelbox, bewoners konden beeldbellen met hun naaste. Er waren beweegactiviteiten in de tuin en waar mogelijk buitenoptredens. Bij een locatie deden vrijwilligers boodschappen voor bewoners. Er is intensief contact met mantelzorgers onderhouden, zowel schriftelijk als via facebook en website.

Locaties

Torenerf
In Torenerf is in de tweede helft van 2020 een palliatief verpleegkundige aangesteld. Zij begeleidt de aanwezige zorgmedewerkers actief bij de zorg in de laatste levensfase, draagt haar kennis, bijvoorbeeld ten aanzien van goed signaleren, over en ondersteunt hen in de praktijk. Medewerkers zijn hierdoor beter in staat om de signalen van de laatste levensfase te herkennen en daarop te anticiperen.

Er zijn (nog) geen extra gastvrouwen aangesteld.  Wel functioneren de receptionisten als gastvrouw door bijvoorbeeld koffie te schenken in de hal en vraagbaak te zijn voor cliënten en bezoek. Deze kwaliteiten versterken we met goede werkafspraken en interne ontwikkeling.

Saenden
Saenden heeft in 2020 een beweging ingezet naar zorg met behandeling. In 2020 waren continu twintig cliënten met de indicatie ‘met behandeling’ in huis. Hiervoor is intensief samengewerkt tussen huisarts, de specialist ouderengeneeskunde en het zorgteam. De behandelformatie (psycholoog, geestelijk verzorger) is uitgebreid, het multidisciplinair overleg (MDO) voor cliënten met behandeling is ingevoerd. Voor cliënten met beginnende dementie is een prikkelarme gezamenlijke huiskamer ingericht, permanent bezet door een team huiskamerassistenten als vast aanspreekpunt voor cliënt en mantelzorger. Het is een plek waar bewoners die rust nodig hebben op een veilige en huiselijke wijze de dag kunnen doorbrengen.

Op elke etage is een welzijnsmedewerker ingezet als gastvrouw. Zij helpen de cliënt bij de maaltijd en onderzoeken voedingswensen en –problemen. De geestelijk verzorger wordt geregeld geconsulteerd en bezoekt op verzoek cliënten.

De Keern
Er zijn in De Keern verpleegkundigen uit eigen team opgeleid zodat er nu voldoende verpleegkundigen zijn voor het bieden van verpleegkundige zorg op de gewenste tijden.

De groep huiskamerassistenten is nu compleet. De huiskamers zijn dagelijks bezet tussen 8 uur ’s morgens en half 9 ’s avonds. Daarnaast wordt omwille van de behoefte aan hogere deskundigheid in de huiskamer meer zorgpersoneel ingezet. Twee huiskamerassistenten volgen de opleiding tot helpende. 

De gespecialiseerd verpleegkundige psychogeriatrische zorg is aangesteld voor 8 uur per week; daarnaast wordt de psycholoog vaker ingezet voor het bieden van handvatten aan medewerkers bij het omgaan met onbegrepen gedrag.

Het persoonsgericht werken heeft zich verder ontwikkeld. Een tussentijdse meting liet zien dat de medewerkers de cliënten en hun persoonlijke behoeften goed kennen en er goed op inspelen. De meting gaf ook goede handvatten voor verdere ontwikkeling.

Sinds september 2020 is het team van medewerkers gastvrijheid met 10 uur per week opgehoogd. Hierdoor is structurele aandacht voor voeding, eetlust en daardoor voor gezondheid van de cliënt geborgd.

De geplande uitbreiding van Ontmoetingsruimte De Club is vanwege de coronacrisis niet doorgegaan. Kort ervoor was De Club wel al dagelijks geopend.

Jonkerhof
In de kleinschalige woonvorm Jonkerhof is alles gericht op het bieden van persoonsgerichte zorg. De uitbreiding van activiteitenbegeleiding is gerealiseerd. Deze maakt individuele afspraken met de cliënt met als doel dat de cliënt de dag kan besteden zoals thuis. In 2020 is ook de huismeester aangesteld. Uitgangspunt hierbij is dat klussen en ook huishoudelijke zorg in het appartement in aanwezigheid van de cliënt onderdeel zijn van het dagelijks leven. Het goed organiseren vraagt nog wel aandacht.

De twee huiskamers worden permanent bezet door een huiskamerassistent die verantwoordelijk is voor het bieden van aandacht, hulp en ondersteuning bij de dagelijkse bezigheden zoals maaltijd en daginvulling. Dit betreft 90 uur per week.

Volledig pakket thuis (VPT)

Thuiswonende cliënten ontvangen zorg zoals in een intramurale omgeving. Het VPT-team van Wormer heeft zijn bestaansrecht laten zien. Het aantal cliënten is in 2020 van vier gegroeid naar achttien. De evaluaties en de complimenten van de cliënten en hun mantelzorgers laten zien dat de kwaliteit van hun leven enorm is vergroot.

 

 

 

 

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!