Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Zorgaanbieders zijn verplicht goede, veilige, toegankelijke en betaalbare zorg te leveren. De IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zien daarop toe met het Kader Goed Bestuur. De Zorgcirkel past het Kader Goed Bestuur toe. Naast het Kader Goed Bestuur past De Zorgcirkel de Governancecode Zorg 2017 toe. Hierna gaan we nader in op verschillende onderdelen van het Kader Goed Bestuur en de Governancecode.

Medezeggenschap

De ondernemingsraad, cliëntenraden, verpleegkundige en verzorgende adviesraad en vrijwilligersraad leveren vanuit verschillende perspectieven input voor beleid en besluitvorming: het perspectief van medewerkers, cliënten/naasten, verpleegkundigen en verzorgenden en vrijwilligers.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!