Indicatoren

Over 2020 wordt in februari-maart 2021 informatie verzameld over kwaliteit van zorg aan de hand van drie verplichte indicatoren basisveiligheid en twee keuze-indicatoren.

Verplichte indicatoren:

  • Advance Care Planning: percentage cliënten op de afdeling waarbij beleidsafspraken rondom het levenseinde zijn vastgelegd in het zorgdossier.
  • Bespreken medicatiefouten in het team: percentage afdelingen waar medicatiefouten tenminste één keer per kwartaal multidisciplinair worden besproken
  • Aandacht voor eten en drinken: percentage cliënten op de afdeling waarbij voedselvoorkeuren in de afgelopen zes maanden zijn besproken en vastgelegd in het zorgdossier.

Binnen De Zorgcirkel is daarnaast in 2019 gekozen voor de keuze-indicatoren middelen en maatregelen rondom vrijheid en werken aan vrijheidsbevordering, omdat wij denken dat deze goed aansluiten bij het lopende project Vrijheid en veiligheid waarbinnen we ons onder meer bezighouden met de invoering van de Wet zorg en dwang.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!