Kwaliteitsberaad

Een dwarsdoorsnede van de organisatie neemt deel aan het Kwaliteitsberaad: dit is geen besluitvormend beraad, maar wel een belangrijk overlegorgaan, omdat er actuele onderwerpen worden besproken, die ook weer voor andere overlegorganen binnen De Zorgcirkel van belang zijn.

In 2020 zijn de volgende onderwerpen de revue gepasseerd:

  • Morele dillema’s rondom corona: wat als iemand geen mondneusmasker wil dragen, wat als medewerkers of cliënten zich niet willen laten vaccineren?
  • Hoe medewerkers worden opgevangen na een heftige gebeurtenis
  • De visie op eten en drinken en waar de organisatie nu staat
  • Evaluatie van de coronacrisisorganisatie
  • Kwaliteitsplan 2021.

Wie nemen deel aan het Kwaliteitsberaad?

Vertegenwoordigers van:

  • de regioteams
  • de ondernemingsraad (OR)
  • de centrale cliëntenraad (CCR)
  • de verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VVAR)
  • de vakgroepen.

Aangevuld met een kwaliteitsfunctionaris en de manager Kwaliteit en Veiligheid.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!