Projectgroep Vrijheid en Veiligheid (Wzd)

De Wet zorg en dwang (Wzd) is op 1 januari 2020 ingegaan, met 2020 als een overgangsjaar. In 2019 is de projectgroep Vrijheid en Veiligheid gestart met de voorbereidingen op deze nieuwe wet. Aan deze projectgroep nemen verschillende professionals deel, zoals Wzd-functionarissen, een zorgmanager en een teamcoach thuiszorg.

We hebben ervoor gekozen om vanuit onze eigen koers en visie, binnen de kaders van de Wzd, juist vrijheid en veiligheid voor cliënten centraal te stellen in plaats van zorg en dwang. Dit betekent onder andere dat de projectgroep qua visie, beleid en praktische uitvoering nauw aansluit op het programma Persoonsgericht werken (PGW). De Wet zorg en dwang biedt de kaders. Vanuit PGW stellen wij de vraag wat je als medewerker allemaal kunt doen om te voorkomen dat je in ‘onvrijwillige zorg’ terechtkomt. Het kennen van de cliënt is daarvoor essentieel.

De corona-uitbraak zorgde ervoor dat vanaf half maart het project Vrijheid en Veiligheid bijna stil kwam te liggen. Gelukkig zijn er voor die tijd en na de eerste golf veel stappen gezet, zoals het ontwikkelen van beleid, het uitwerken van taken en verantwoordelijkheden van betrokken professionals, het aanwijzen van Wzd-functionarissen, scholen van zorgverantwoordelijken en informeren en waar opportuun trainen van artsen, zorgmanagers en psychologen. Eind december hebben we voor de registratie van onvrijwillige zorg en onvrijwillige opname de module onvrijwillige zorg in het elektronisch cliëntdossier Caress in gebruik genomen.

In 2021 gaan we ervaring op doen met deze nieuwe manier van werken en scherpen we beleid en praktijk waar nodig verder aan.

Open hier de pdf met informatie over de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen

 

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!