Malou Spier_mevrouw Schuiling_31.jpg

Regie in de regio

De Zorgcirkel heeft sinds 2017 een besturingsmodel, met regie in de regio. Hierbij staan de regio’s (verzorgingsgebieden) centraal. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in vijf regio’s gelegd: Purmerend, Zaanstreek, Edam-Volendam, Alkmaar en Egmond-Heiloo. De geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is als zesde regio aangemerkt en heeft een eigen management.

Elke fysieke regio wordt, onder voorzitterschap van de regiomanager, bestuurd door een regioteam. In het regioteam zijn alle vormen van zorg- en dienstverlening uit de regio vertegenwoordigd, waarbij de samenstelling per regio enigszins kan verschillen. De leden van het regioteam werken intensief samen en dragen gezamenlijke en integrale verantwoordelijkheid voor het resultaat van de regio.

Ondersteuningslint
Naast het regioteam is een ‘ondersteuningslint’ ingericht, waarin de staf- en ondersteunende functies zijn georganiseerd. De dienstverlening van het ondersteuningslint richt zich op de regio’s en de raad van bestuur. Doel hiervan is dat ondersteuning wordt verleend vanuit een integraal perspectief dat breder is dan het eigen vakgebied.