Is persoonsgericht werken al helemaal vanzelfsprekend voor je?

Doe meer met je ervaring! Word coach. Help mee om te zorgen dat straks bij alle collega’s persoonsgericht werken in het DNA zit. Meld je aan als PGW-backpacker en/of Mapper.

PGW-Backpackers

Voor een backpacker is persoonsgericht werken vanzelfsprekend. Zij zijn getraind om te helpen persoonsgericht werken in de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld: hoe zie je het terug in het zorgleefplan? Hoe betrek je het reisgezelschap bij het ondersteunen van behoeften? Hoe kun je de kwaliteit van de relaties met de bewoners bevorderen of verbeteren? Hoe kunnen de werkprocessen ondersteunend zijn aan de behoeften?

Mappers

Een Mapper meet via de objectieve methode Dementia Care Mapping het welbevinden van cliënten met dementie. Je bent te gast op een afdeling en observeert hoe de dag verloopt. Je kijkt als het ware mee met medewerkers en observeert zo werksituaties. De uitkomsten van de observaties bespreek je met het team en je geeft hen ook o.a. handvatten voor persoonsversterkende acties en het voorkomen van persoonsondermijnende acties.

Backpacken of mappen heeft ook voordelen voor jou, o.a.

  • Investering in je eigen ontwikkeling
  • Kans om je expertise te delen met collega’s
  • Prettige afwisseling met je functie
  • Anderen krijgen de voldoening en waardering die jij voelt
  • Verdiep en verbreed als Mapper je expertise op het gebied van dementie
Aarzel niet om te informeren of het iets voor je is! In alles regio’s kunnen we nog versterking gebruiken.
Marloes Bijl programmamanager PGW