Kwaliteitsfunctionaris

Functieprofiel


KWALITEIT & VEILIGHEID
Zorgprofessionals van De Zorgcirkel staan voor kwalitatief goede zorg en ondersteuning. Aan onze afdeling Kwaliteit en Veiligheid (K&V) de taak om ervoor te zorgen dat die professionals zo worden ondersteund, dat zij dit ook kunnen waarmaken. Afdeling K&V neemt zorgprofessionals mee in het continu leren en verbeteren van de door hun geleverde zorg.

Afdeling K&V ondersteunt, toetst en adviseert de professionals, het management en de RvB op het gebied van kwaliteit en veiligheid binnen De Zorgcirkel. Wij houden ons bezig met kwaliteitsinformatie, risicobeheersing en kwaliteitsontwikkeling.
De afdeling K&V vervult daarmee drie rollen:
  • Expertrol op het gebied van kwaliteit van zorg en veiligheid;
  • Monitorende rol ten aanzien van kwaliteit en veiligheid binnen De Zorgcirkel;
  • Organisatorisch ondersteunende rol rondom kwaliteit en veiligheid.
Afdeling K&V bestaat uit zes kwaliteitsfunctionarissen/-adviseurs, twee veiligheidscoördinatoren, twee kwaliteitsmedewerkers en de manager K&V.

De functie Kwaliteitsfunctionaris
De Zorgcirkel is in ontwikkeling en K&V groeit daarin mee. Onze afdeling gaat zich meer richten op samenwerking met en ondersteuning van de verschillende regio’s, een ontwikkeling waarin de kwaliteitsfunctionaris een centrale rol inneemt.
Als kwaliteitsfunctionaris wordt je verbonden aan een van onze regio’s. Daarnaast heb je een of meerdere inhoudelijke thema’s onder je hoede voor de hele Zorgcirkel. Denk hierbij aan thema’s zoals palliatieve en terminale zorg of medezeggenschap door mantelzorgers / cliëntteam. Het actief meedenken over en bijdragen aan de doorontwikkeling van afdeling K&V is ook iets wat we van de nieuwe kwaliteitsfunctionaris verwachten.

Wat doe je zoal als kwaliteitsfunctionaris?
De kwaliteitsfunctionaris:
  • Adviseert en ondersteunt het regioteam en ondersteuningslint bij het toepassen van kwaliteits- en veiligheidsbeleid;
  • Voert interne audits en AO/IC controles uit en adviseert locaties en teams op basis van de bevindingen;
  • Werkt verbeter- of projectvoorstellen uit en evalueert de effecten van verbeterprojecten;
  • Ondersteunt het regioteam bij het opstellen van het regiojaarplan en levert een bijdrage aan het Zorgcirkel brede kwaliteitsplan;
  • Levert input voor de trimesterrapportages van de regiodirecteur(en);
  • Neemt deel aan werk- en projectgroepen in de regio;
  • Ondersteunt locaties en teams bij het uitvoeren van zelfscans rondom kwaliteit en veiligheid.

Functie-eisen

Wie wij zoeken
Het betreft een uitdagende en veelzijdige functie, waarin je veel ruimte krijgt om zelfstandig je werk te organiseren.
Je bent creatief als het om inhoud en samenwerking gaat. Je hebt begrip voor weerstand en vindt het een uitdaging om mensen mee te krijgen. Als het linksom niet gaat, ga je rechtsom. Je bent proactief en zoekt waar relevant samenwerking met collega’s binnen K&V of het bredere Ondersteuningslint. Je bent communicatief sterk en vindt je eigen weg.
Je beschikt over HBO/academisch werk- en denkniveau. Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring met het werken als kwaliteitsfunctionaris in de zorg en projectmatig werken. Je hebt aantoonbaar goede schrijfvaardigheden en kunt hoofd- en bijzaken goed scheiden. Je bent op de hoogte van wet- en regelgeving, maar gaat daar op een pragmatische wijze mee om.

De afdeling

DE ZORGCIRKEL
De Zorgcirkel is een ambitieuze organisatie die aan (veelal) ouderen diverse vormen van wonen, welzijn, zorg en behandeling biedt. Met 3500 medewerkers en 1400 vrijwilligers wordt vanuit 29 locaties persoonsgerichte zorg geleverd aan zo’n 7500 cliënten en hun familie in de regio (Noord-Holland). Thuis, in een andere (woon-) vorm, of in één van de verpleeghuizen of revalidatielocaties. De Zorgcirkel ontdekt samen met cliënten en de mensen om hen heen welke behoeften zij hebben in deze fase van hun leven. Zodat zij het leven ten volle kunnen blijven beleven, als mens onder de mensen. Samen met de cirkel van vertrouwde mensen in hun omgeving zorgt De Zorgcirkel voor professionele hulp. Voor ondersteuning die zoveel mogelijk vrijheid geeft. Zodat niet kwetsbaarheid, maar kracht het leven grotendeels bepaalt. En iedereen een waardig leven kan blijven leven met afhankelijkheden.

De koers van De Zorgcirkel is gebaseerd op interdisciplinair en persoonsgericht werken rondom een individuele cliënt: ‘Vanuit behoefte gestart’. Om de kwaliteiten van medewerkers volop te benutten en om goed aan te kunnen sluiten bij de maatschappelijke context wordt de regie over de zorg- en dienstverlening vanuit vijf regio’s georganiseerd. Purmerend, Zaanstreek, Edam/Volendam, Alkmaar en omstreken en Egmond/Heiloo. Elke regio heeft een multidisciplinair samengesteld, integraal verantwoordelijk, regioteam onder voorzitterschap van een regiomanager. De geriatrische revalidatiezorg (GRZ) wordt als zesde regio gezien en heeft regio-overstijgend management. Iedere regio wordt ondersteund vanuit het ondersteuningslint met expertise op gebied van onder andere Kwaliteit & Veiligheid, HR, ICT en Financiën.

Arbeidsvoorwaarden

Ons aanbod
Een diverse en uitdagende functie als kwaliteitsfunctionaris bij een ambitieuze organisatie in transitie. Het gaat om een functie voor 24 uur/week. Er wordt gestart met een jaarcontract, CAO VVT, FWG schaal 55, met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.
Solliciteer nu!
Vacaturenummer
43145
Inzet in uren
24
Standplaats
regio: Purmerend (2)
Afdeling
Kwaliteit en Veiligheid
Aard van dienstverband
Bepaalde tijd
Contact
Voor vragen over de functie, neem contact op met Lotte van de Steeg (manager Kwaliteit & Veiligheid) via: 06-82490460 of met Frits Ariens (kwaliteitsfunctionaris) via: 088-5599500.
De eerste gespreksronde vindt plaats op 3 juli, de tweede op 11 juli. Een schrijftest kan onderdeel uitmaken van de procedure.

De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld.
Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat de voorkeur.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag een motivatiebrief en CV via intranet of via onze website www.zorgcirkel.nl vóór 26 juni 2019.


Het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van onze aanstellingsprocedure.