Leercoach Kwaliteitsverpleegkundige

Functieprofiel

Wervingsprofiel leercoach Kwaliteitsverpleegkundige

20 - 24 uur per week voor de periode van 1 jaar in FWG 55

“Je helpt kwaliteitsverpleegkundigen in twee organisaties om hun rol vanuit het leren van henzelf en hun teams te versterken. Hierbij maak je gebruik van de visie en instrumenten die de trainer leer werk traject met jou ontwikkeld. Je zorgt dat alle kwaliteitsverpleegkundigen deskundigheidsbevordering in de teams voor elkaar krijgen, door de inzet van leerwerksessies, en coaching on the job gedurende een jaar.”

In het programma ‘Leren is Werken, Werken is Leren’ gaat 1 project starten binnen Stichting Wonen en Zorg Purmerend (SWZP) en Evean. Dit is een leerwerktraject voor kwaliteitsverpleegkundigen. De rol van kwaliteitsverpleegkundigen is relatief nieuw binnen beide organisaties. Het organisatievraagstuk over de rol van de kwaliteitsverpleegkundige(n) luidt: “Op welke manier kunnen wij de kwaliteitsverpleegkundige positioneren in de organisatie waarbij ze zowel inhoudelijk als didactisch in staat zijn om de zorgprofessional te begeleiden, zodat de kwaliteit van zorg geborgd of zelfs verbeterd wordt?”
Opdracht
Binnen de locaties van SWZP en Evean zijn er momenteel 30 kwaliteitsverpleegkundigen werkzaam: 15 kwaliteitsverpleegkundigen bij SWZP en 15 kwaliteitsverpleegkundigen bij Evean. Onderling zijn verschillen in kennis, houding en ervaring. De kwaliteitsverpleegkundigen zijn werkzaam op niveau 4 of op niveau 5 en werken in een intramurale, extramurale of welzijnssetting. We willen werken vanuit het nieuwe profiel van verpleegkundige 2020 in Nederland. Vanuit het programma Leren is Werken is de hypothese dat als de kwaliteitsverpleegkundigen beter toegerust worden in didactische vaardigheden om hun collega’s in de team mee te nemen, dit leidt tot betere kwaliteit van zorg. Deze effecten zullen gemonitord worden vanuit het programma ‘Leren is Werken, Werken is Leren’.
Activiteiten:
Je geeft, ondersteund door de expert leer/werktrajecten, vorm aan de disdactische vaardigheden van de kwaliteitsverpleegkundigen die meedoen.
Je begeleidt leerwerkbijeenkomsten in beide organisaties
Je coacht elke kwaliteitsverpleegkundige in de praktijk om haar / zijn persoonlijke ontwikkelplan te behalen.

Functie-eisen

Wat zoeken we in jou?
Een senior kwaliteitsverpleegkundige die ervaring heeft met leren, overdragen van kennis in de praktijk. Je wilt je verder bekwamen in didactische vaardigheden en instrumenten, en hebt hierin een onderzoekende houding. Je bent gek op je vak en gefascineerd hoe we de kwaliteit van zorg met elkaar echt kunnen verbeteren in de praktijk. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die binnen de VVT organisaties in Zaanstreek Waterland werkzaam is, en tijdelijk deze rol wil vervullen.
Je hebt:
ervaring in grootschalige innovatie en ontwikkeltrajecten op het gebied van Leren en Ontwikkelen, vooral Organisatieleren.
Verbindend vermogen en een relevant netwerk dat je weet te benutten. Je kunt over muren heen kijken.
Ervaring in projectmatig denken en werken met het oog op proces en resultaat
Vermogen draagvlak te creëren en vasthouden aan regievoering in complexe situaties
Vermogen onafhankelijk en overstijgend te denken en te werken.

De afdeling

Vijf VVT organisaties in de regio Zaanstreek – Waterland, te weten Evean, Mennistenerf, Pennemes, Stichting Wonen en Zorg Purmerend, De Zorgcirkel en SIGRA hebben de handen in een geslagen om gezamenlijk te werken aan een versterking van de kwaliteit van zorg binnen de regio. Er zijn een drietal projecten die hier, complementair, aan bijdragen. Het programma ‘Leren is Werken, Werken is Leren’ maakt onderdeel uit van dit initiatief en heeft als doel op het leer/werkklimaat in de ouderenzorg te verbeteren.

Arbeidsvoorwaarden

Ons aanbod
Een inspirerende opdracht voor een senior kwaliteitsverpleegkundige die in staat is met ons het komende jaar te werken aan het professionaliseren van een gemotiveerde groep kwaliteitsverpleegkundigen, en daarmee het vak van kwaliteitsverpleegkundige te verdiepen. Je wordt hierbij ondersteunend door een leerexpert met werkplekleren en didactische vaardigheden. Je hebt de kans om te innoveren, te leren, en je tussen organisaties te bewegen.
Een salaris dat in overeenstemming is met de gevraagde rol en duur van de opdracht, FWG 55.
Solliciteer nu!
Vacaturenummer
43404
Inzet in uren
20 - 24
Standplaats
regio: De Zorgcirkel (1301)
Afdeling
Leren en Ontwikkelen
Aard van dienstverband
Bepaalde tijd
Contact
Ben je enthousiast? Neem dan contact op met George Braam, G.Braam@swzp.nl, 0645685468 of met Jantine Bronsma, J.Bronsema@swzp.nl 06 83673768

Reageren graag voor 21 juli 2019 naar beide emailadressen, selectiegesprekken vinden plaats in de eerste week van augustus.

De selectiecommissie bestaat uit:
George Braam, manager zorg SWZP
Karin Gesthuizen, manager zorg Evean
Jantine Bronsma, manager zorg SWZP
Natasja Gundelach, leerexpert


Het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van onze aanstellingsprocedure.