Programmamanager Werken is Leren & Leren is Werken Noord Holland Noord

Functieprofiel

Profiel Programma Manager
VVT organisaties in de regio Noord Holland Noord hebben het plan opgevat met elkaar te investeren in het innovatief en effectief leren en werken in de Zorg. Hiervoor is door de Zorgcirkel, Omring, Woonzorgroep Samen, Wilgaerden en Magentazorg een projectplan opgesteld waarin doelstelling, aanpak en resultaat kort is uitgewerkt.
Kort gezegd komt het er op neer dat er een 3 jarig programma wordt opgezet waarbij zowel studenten die zich ontwikkelen tot zelfbewuste zorgprofessional, als medewerkers in de teams/leerwerkplaatsen waar het leren en ontwikkelen plaatsvind, professionele begeleiding/coaching krijgen en zo kunnen profiteren van een open en inspirerend leerwerkklimaat. Het programma is gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van de activiteiten in alle deelnemende organisaties.

Organisatie:
De programma manager rapporteert aan de opdrachtgever die als de penvoerder van het transitieplan Leren is Werken & Werken is Leren namens de deelnemende organisaties opereert en aan de stuurgroep deelneemt. De stuurgroep wordt gevormd door de bestuurders van de deelnemende organisaties of dienst gemachtigden. Door de programmamanager wordt gewerkt met de professionals Leren en Ontwikkelen/managers die gezamenlijk het programmateam vormen.

Activiteiten op hoofdlijnen:
De programma manager stelt samen met de professionals Leren en Ontwikkelen van de deelnemende organisatie het programma plan op draagt, samen met hen voor de uitvoering en de borging.
Geeft invulling aan de vastgestelde programma aanpak, coördineert en regisseert de opdrachten aan projectteams, creëert dwarsverbanden en heeft totaal overzicht.
Signaleert knelpunten/risico’s die de voortgang belemmeren.
Maakt een totaalplanning en houdt overzicht. Verzorgt voortgangsrapportages t.b.v. de stuurgroep.

Functie-eisen

Gezocht wordt:
Een programmamanager met een HRD achtergrond HBO/WO niveau en ervaring in het innovatief opzetten van projecten op het gebied van leren en werken in de Zorg.
Je hebt:
  • Ervaring in grootschalige innovatie en ontwikkeltrajecten op het gebied van Leren en Ontwikkelen, vooral Organisatieleren.
  • Verbindend vermogen en een relevant netwerk dat je weet te benutten. Je kunt over muren heen kijken.
  • Ervaring in projectmatig denken en werken met het oog op proces en resultaat
  • Vermogen draagvlak te creëren en vasthouden aan regievoering in complexe situaties
  • Vermogen onafhankelijk en overstijgend te denken en te werken.

De afdeling

Ook in zorgregio Noord Holland Noord ligt een grote uitdaging om meer mensen op te leiden om de zorg aan onze inwoners te kunnen geven die nodig is. Voor deze uitdaging slaan we als zorgorganisaties onze handen ineen, en zetten direct de stap naar betere zorg en nieuwe manieren van leren, passend bij iedereen. Wij gaan dit voor de komende 3 jaar met 5 VVT organisaties, Omring - ViVa! - Woonzorggroep Samen - Magentazorg - Zorgcirkel, nu ook in een regionale aanpak vormgeven. Wij doen dit vanuit de visie dat leren en werken met opleiders, medewerkers en teams op de werkplek het meest effectief is. We zoeken hiervoor een geïnspireerde programmamanager die de spin in het web kan zijn van deze nieuwe ontwikkelingen, niet schroomt om nieuwe paden te banen, in nauwe samenwerking met de mensen in onze organisaties.

Arbeidsvoorwaarden

Ons aanbod
Een inspirerende opdracht voor een pionier die in staat is met ons de komende 3 jaar te werken aan het professionaliseren van de leer/werkomgeving en daarmee ook het werkplezier van onze medewerkers en studenten.
Een salaris dat in overeenstemming is met de zwaarte van de functie en de duur van de opdracht.

Solliciteer nu!
Vacaturenummer
42504
Inzet in uren
32
Standplaats
regio: De Zorgcirkel (1301)
Afdeling
Leren en Ontwikkelen
Aard van dienstverband
Bepaalde tijd
Contact
Interesse
Informatie bij Wilma Zwijnenburg, HR coördinator convenant Arbeidsmarkt en Innoverend Leren, Zorgcirkel, email: w.zwijnenburg@zorgcirkel.com, tel: 0620610661
Solliciteren kan via www.zorgcirkel.nl

Selectiegesprekken vinden plaats in de week van 22 april.


Het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van onze aanstellingsprocedure.
Heeft u een vraag?

Hoe kunnen wij u helpen?
Hoe kunnen wij u bereiken?