Palliatieve zorg

Palliatieve en terminale zorg

Als u te horen krijgt dat u niet lang meer te leven hebt, dan komt de dood dichtbij. Misschien overvalt het u of had u het verwacht. Sterven is hoe dan ook een onderdeel van het leven en gaan wij er bij De Zorgcirkel ook mee om. Hoe iemand omgaat met de tijd die hij of zij nog heeft, is erg persoonlijk. Want waar de een graag nog iets bijzonders wil meemaken, wil een ander alles juist het dagelijks leven laten zijn zoals het was. Naast aandacht voor de lichamelijke problemen is er aandacht voor geestelijke, sociale of spirituele zaken. Ook voor familie en vrienden is aandacht in deze periode. Er zijn steeds meer mogelijkheden om het laatste stuk van het leven te laten verlopen zoals u het graag wilt.

Hospice 

In een hospice wordt zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase. De Zorgcirkel werkt in Waterland samen met Hospice ‘In Vrijheid’ . Zij proberen het laatste stukje van het leven zo prettig mogelijk te laten verlopen, passend bij uw wensen. De Zorgcirkel is eindverantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg bij Hospice In Vrijheid. Uw huisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg. De Zorgcirkel verzorgt tijdens drie zorgmomenten gedurende de dag, de totale verpleegkundige verzorging. De verpleegkundigen overleggen deze inzet van zorg met de vrijwilligers. De zorg in de nacht wordt uitgevoerd door een verpleegkundige van De Zorgcirkel.

In Purmerend bent u van harte welkom bij De Where. De Where bevindt zich in Zorgcirkel Novawhere. Warmte, vriendelijkheid en respect gaan hand in hand met professionele zorg die 24-uur per dag aanwezig is. Er is altijd een verpleegkundige en dagelijks een arts aanwezig,  net als andere disciplines die direct kunnen inspelen op ongemakken of spanning. 

Thuis

Thuis blijven voor de laatste periode van het leven is vaak mogelijk. Teams van De Zorgcirkel ondersteunen u met verpleging en verzorging, zodat u deze periode kunt doormaken zoals u wilt en met wie u wilt. 

Doorpraten over palliatieve zorg?
Zorgcirkel Bemiddelingsbureau
Telefoonnummer: 088 55 99 777
E-mail: bemiddelingsbureau@zorgcirkel.nl

Wat betekenen de termen palliatief en terminaal? 

Als u weet dat u niet beter kunt worden en dat u aan uw ziekte of aandoening zult overlijden, dan is dit binnen de zorgwereld de palliatieve fase. Dit is niet gekoppeld aan een periode, dit kan lang of kort zijn. De zorg en begeleiding is gericht op uw kwaliteit en van leven. 

Als het overlijden dichterbij komt, wordt dit met u besproken in wat binnen de zorgwereld officieel een 'slecht nieuws gesprek' wordt genoemd. Dit is het begin van een periode die de terminale of stervensfase wordt genoemd. De zorg en begeleiding is er op gericht dat u zich zo prettig en comfortabel voelt. 

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!