Logopedie

Heeft u problemen op het gebied van spraak, taal, eten en drinken, gehoor, adem en/of stem? Wellicht kan de logopedist u helpen. Naast onderzoek, behandeling en begeleiding, geeft de logopedist ook advies en voorlichting aan uw omgeving.

Waarvoor kunt u bij de logopedist terecht?

De logopedisten van De Zorgcirkel zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen die problemen hebben met communiceren of eten en drinken als gevolg van een neurologische stoornis. Dit zijn aandoeningen veroorzaakt door bijvoorbeeld een beroerte, een (hersen)tumor, een ongeluk of ziekten als MS, dementie of Parkinson (wij zijn aangesloten bij het ParkinsonNet). Hier een overzicht van welke problemen wij behandelen.

Spraakproblemen (Dysartrie)
Beschadiging van het zenuwstelsel kan articulatieproblemen veroorzaken. De spieren die nodig zijn voor de ademhaling, stemgeving en uitspraak werken onvoldoende. Het spreken gaat daardoor moeizaam en is minder duidelijk.

Taalproblemen (Afasie)
Mensen met afasie hebben moeite met spreken (bijv. woordvindingsproblemen), schrijven, begrijpen van (gesproken) taal en lezen. Deze problemen kunnen ook voorkomen bij mensen met dementie.

Slikproblemen
We spreken van slikproblemen als eten en/of drinken moeilijk of zelfs onmogelijk is geworden.
Verslikken en moeite met kauwen zijn vaak voorkomende verschijnselen.

Hoorproblemen
Als het gehoor verminderd is, kan iemand zijn eigen geluid en dat van anderen slecht horen. Dit kan de communicatie beperken.

Stemproblemen
Bij stemproblemen kan onder andere sprake zijn van heesheid, pijn bij het spreken, stembandverlamming, een te zwak stemgeluid of hyperventilatie.

Verwijzing

Logopedische behandelingen worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering, maar is wel van invloed op het eigen risico. U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig, maar wij raden u dit wel aan. Zo nodig kunt u een verwijzing voor behandeling aan huis aanvragen. Onze logopedisten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister.

Wij zijn aangesloten bij het ParkinsonNet en het CVA-netwerk regio Alkmaar.

Contactgegevens

Wilt u meer informatie over logopedie? Neem contact met ons op.

Regio Purmerend, Zaanstreek en Edam-Volendam:
T: 088 55 99 100
E: afsprakenbureau@zorgcirkel.com

Regio Alkmaar en Egmond-Heiloo:
T: 088 55 99 100
E: logopedie.westerhout@zorgcirkel.com 

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!