Geriatrische Revalidatiezorg en Herstel

De Zorgcirkel werkt continu aan verbetering en vernieuwing van ouderenzorg en specialiseerde zich in de loop der jaren op een aantal terreinen. Een ervan is Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ). Dit is revalidatie waarbij de revalidatiezorg en herstel vanuit meerdere disciplines wordt opgezet en waarbij we goed kijken waar u het beste en snelste kunt revalideren. Denkt u hierbij aan de fysiotherapeut, die met u werkt aan de verbetering van uw lichamelijke mogelijkheden. Met de ergotherapeut traint u om alledaagse activiteiten zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. Een logopedist kan begeleiden op het gebied van stem, taal, spraak, gehoor, slikken of ademen. Zo nodig schakelen wij de psycholoog in, bijvoorbeeld bij stemmings- of geheugenproblemen. Zo bent u verzekerd van gespecialiseerde revalidatiezorg en herstel op de plek die het beste bij u past. 

Heeft u of iemand in uw omgeving GRZ nodig, neem contact op met het bemiddelingsbureau van De Zorgcirkel.

Telefoonnummer 088 55 99 777
bemiddelingsbureau@zorgcirkel.com

GRZPLUS
De Zorgcirkel werkt in de regio midden Noord-Holland. Omring is ook gespecialiseerd in geriatrische revalidatie- en herstelzorg. Daarom is het logisch dat we samenwerken. Het samenwerkingsverband heet GRZPLUS.

GRZPLUS staat voor een nog sneller, beter en prettiger herstel van ouderen na bijvoorbeeld een ongeluk, beroerte of een heup- of knieoperatie. Door de kruisbestuiving van de initiatiefnemers Omring en De Zorgcirkel, komt kennis, ervaring en onderzoek op het gebied van ouderenzorg en revalidatie bij elkaar. Op basis van deze gebundelde specialistische kennis worden alle stappen die een patiënt of cliënt doorloopt in het revalidatie- of hersteltraject beter ingericht. Een belangrijk aandachtspunt binnen GRZPLUS is het ontwikkelen van meer mogelijkheden voor revalidatie- en herstelzorg thuis. Door snellere en betere mogelijkheden voor revalidatie en herstel van ouderen thuis kunnen zij korter in het zieken- of verpleeghuis verblijven.

In het Dijklander Ziekenhuis (voorheen Waterlandziekenhuis) is een GRZPLUS-afdeling waar patiënten kortdurend kunnen verblijven en behandeling krijgen gericht op zo snel en goed mogelijk weer naar huis te kunnen. 

Het bemiddelingsbureau kan u meer vertellen over GRZPLUS.

Telefoonnummer 088 55 99 777
bemiddelingsbureau@zorgcirkel.com

Revalideren bij De Zorgcirkel kan in onze revalidatie- en behandelcentra: in Westerhout (Alkmaar) en Novawhere (Purmerend). En in het Dijklander Ziekenhuis (voorheen Waterlandziekenhuis) heeft De Zorgcirkel een eigen afdeling voor revalidatiezorg en herstel: het Transitorium.

Revalideren kunt u ook in onze praktijken in de meeste andere Zorgcirkel-locaties of bij u thuis. Met het Dijklander Ziekenhuis en Noordwest Ziekenhuisgroep werken we volgens één werkwijze, zonder tijdverlies. Zo sluit revalidatie naadloos aan op uw ziekenhuisopname. Dat zorgt voor een snel herstel.

Beter, sneller en prettiger revalideren en herstellen door GRZPLUS

De Zorgcirkel werkt intensief samen met de GRZ-specialisten van ouderenzorgorganisatie Omring. Onder de naam GRZPLUS bundelen we onze kennis, ervaring en (onderzoeks)capaciteit en gaan we nieuwe samenwerkingsverbanden aan. De kennis en ervaring die wij gezamenlijk opdoen komt ten goede van revalidanten in Noord-Holland. Op dit moment werken we samen met Heliomare, de Hogeschool van Amsterdam en het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-VUmc). Op de website van GRZPLUS stellen we onze partners voor en krijgt u een indruk van de samenwerking.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij jou helpen?
Hoe kunnen wij jou bereiken?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply..