Hulp bij aandoeningen

De Zorgcirkel biedt ondersteuning bij verschillende aandoeningen. Op deze pagina lees je welke aandoeningen wij behandelen. Heb je behoefte aan meer informatie of een vraag? Neem dan gerust contact op!

Beroerte - CVA

Heeft iemand in jouw omgeving een beroerte (CVA) gehad? Mogelijk ben jij of is een familielid opgenomen, bijvoorbeeld in het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend of de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar (voorheen Medisch Centrum Alkmaar). Als je nog niet voldoende bent hersteld om naar huis te gaan, kun je voor verdere revalidatie naar de De Zorgcirkel in Westerhout (Alkmaar), Novawhere (Purmerend) en het Transitorium (Purmerend)

Informatie
Meer informatie over revalidatie na een beroerte kun je opvragen bij het bemiddelingsbureau zorg & dienstverlening van De Zorgcirkel.

COPD (Longaandoening)

COPD en Astma zijn beide luchtwegaandoeningen. In diverse locaties van De Zorgcirkel kunnen wij jou een (multidisciplinair) programma bieden. Afhankelijk van welke vestiging het dichtst bij jou in de buurt is, kun je een keuze maken tussen:

  • Novawhere, Prof. Mr. P.J. Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend
  • Molentocht, Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend
  • Sint Nicolaashof, Sint Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam

Informatie
Voor meer informatie over COPD en de behandeling die je bij ons kunt verwachten kun je terecht bij het behandelsecretariaat van De Zorgcirkel. 

E: behandelsecretariaat@zorgcirkel.com

Orthopedie

Heup- of knieklachten en amputatie vallen onder het specialisme van een orthopeed.

Revalidatie na heup- of knieoperatie
Als je een operatie moet ondergaan voor een nieuwe heup of knie, kan daar een periode van revalidatie op volgen. Wij kunnen jou een programma aanbieden dat aansluit op jouw behandeling in het Dijklander Ziekenhuis of het Noordwest Ziekenhuis Alkmaar (voorheen het MCA).

Informatie
Meer informatie over revalidatie na heup- of knieoperatie krijg je bij het bemiddelingsbureau. Neem contact op via onderstaande gegevens.

Dementie - Casemanagement

Dementie is meer dan alleen vergeetachtigheid. Er kunnen veel verschijnselen optreden met gevolgen voor het dagelijks leven en in relatie met anderen. 


We kunnen dementie nog niet voorkomen. Wel komen er steeds meer aanwijzingen dat we het dementieproces kunnen uitstellen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan afvallen, verlaging van de bloeddruk, stoppen met roken en meer bewegen. Het is nog onduidelijk of bijvoorbeeld voeding of geheugenoefeningen (cognitieve stimulatie) de kans op dementie verkleint. 

Bekijk hier de meest recente wachtlijst casemanagement dementie april 2021.

Lees hier meer over hulp bij dementie.

De Casemanager
De casemanager regelt en coördineert zorg, herkent of voorkomt overbelasting van de mantelzorg en biedt emotionele ondersteuning bij leven met dementie.​Het casemanagement biedt gecoördineerde begeleiding en ondersteuning door een vaste professional, die deel uitmaakt van een lokaal samenwerkingsverband. 

De begeleiding is gericht op thuiswonende mensen met dementie en hun naasten en begint bij een zorgvraag, gerelateerd aan dementie of een vermoeden daarvan.

Wij stemmen de begeleiding af op de patiënt, afhankelijk van het stadium van de dementie, de individuele situatie en de feitelijke (on-)mogelijkheden.

Je leest er alles over in de folder casemanagement.

Geheugenpoli
Bij het vermoeden van geheugenproblemen kun je jouw patiënt verwijzen naar de geheugenpoli van De Zorgcirkel. Jouw patiënt wordt onderzocht door een specialist ouderengeneeskunde en een neuropsycholoog, vaak in combinatie met laboratoriumonderzoek.

Na de onderzoeken vindt ten behoeve van de diagnose een multidisciplinair overleg plaats, waarbij wij het behandelplan vastleggen en eventueel een plaatsingsadvies geven.

De Casemanager geeft, eventueel in samenwerking met de psycholoog en/of specialist ouderengeneeskunde, de uitslag van het onderzoek aan de cliënt en zijn of haar omgeving, waarna de begeleiding/behandeling wordt gestart of in overleg met jou wordt doorverwezen. Wij sturen jou altijd een verslag.

Zorgcirkel revalideren en behandelen
T: 088 55 99 777​
E: cmdementie@zorgcirkel.com

Wet zorg en dwang
Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan. Deze wet geldt o.a. voor mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. De Wzd vervangt de oude Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen). De kern van de nieuwe Wet zorg en dwang is geen onvrijwillige zorg inzetten, tenzij het niet anders kan. Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar de folder Wet zorg en dwang voor vertegenwoordigers.

Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang, heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Patricia Krijgsman en Linda van Veen zijn aangewezen als cliëntvertrouwenspersonen voor cliënten van De Zorgcirkel. U kunt hen benaderen voor overleg of advies.

Patricia Krijgsman: tel. 06-40 98 58 51, p.krijgsman@zorgstemvertrouwenspersonen.nl  
Linda van Veen: tel. 06-36 04 75 19, l.vanveen@zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij jou helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij jou bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply..