IMG_6402.JPG

Revalideren en behandelen

De Zorgcirkel is gespecialiseerd in het behandelen van ouderen met complexe problemen. Problemen die vaak meerdere soorten van behandeling en meerdere behandelaars vragen. Wij bieden het hele spectrum van behandeling door paramedici tot consulten met de specialist ouderengeneeskunde.  

Specialistische behandelingen
Wij werken in een multidisciplinair team en stemmen onze behandelingen op elkaar af. Dat zorgt voor een kortere behandeltijd en dat is in uw voordeel.

Revalidatiemogelijkheden
Revalideren kan steeds vaker thuis of op een van onze locaties. Daarnaast kunt u terecht bij onze revalidatie- en behandelcentra in Alkmaar (Westerhout) en in Purmerend (Novawhere). Ook kunt u revalideren in het Transito​rium, onze afdeling in het Waterlandziekenhuis. 

Speciaal voor ouderen
Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van specifieke en vaak complexe problemen bij ouderen. Wij hebben een divers aanbod van revalidatieprogramma’s om samen met u aan uw herstel te werken, bijvoorbeeld na een heup- of knieoperatie of beroerte.

Ketenzorg
Onze behandelaars werken nauw met elkaar samen én met een uitgebreid netwerk van deskundigen: de orthopedisch schoenmaker, instrumentmaker, neuroloog, revalidatiearts, klinisch geriater en overige medisch specialisten. Wij bieden ketenzorg in samenwerking met de Noordwest Ziekenhuisgroep: we hanteren één werkwijze, zonder tijdverlies. Uw revalidatie sluit naadloos aan op uw ziekenhuisopname. Dat zorgt voor een snel herstel. Zo nodig verzorgen wij ook thuiszorg. Wij bieden ketenzorg na een beroerte en na een heup- of knieoperatie.

Kwaliteit
Al onze behandelaars voldoen aan de meest recente kwaliteitseisen, gesteld door verzekeraars en beroepsverenigingen. Zij volgen regelmatig scholing en zijn aangesloten bij het netwerk voor Parkinson patiënten, ParkinsonNet, in de regio’s Alkmaar en Purmerend en bij het Netwerk COPD Waterland.

Hulp bij dementie - Casemanagement
Het casemanagement biedt gecoördineerde begeleiding en ondersteuning door een vaste professional, die deel uitmaakt van een lokaal samenwerkingsverband. De begeleiding is gericht op thuiswonende mensen met dementie en hun naasten en begint bij een zorgvraag, gerelateerd aan dementie of een vermoeden daarvan.

Het eindigt bij opname of nazorg na overlijden. Wij stemmen de begeleiding af op de patiënt, afhankelijk van het stadium van de dementie, de individuele situatie en de feitelijke (on-)mogelijkheden. De casemanager regelt en coördineert zorg, herkent of voorkomt overbelasting van de mantelzorg en biedt emotionele ondersteuning.​ Je leest er alles over in de folder


Afspraak maken?

Bel of mail ons voor een afspraak. Een verwijzing is wenselijk, maar niet altijd verplicht. De vergoeding van behandeling verschilt per verzekeraar. Controleer goed uw polisvoorwaarden of overleg van tevoren met ons!

Klik hier voor de folder revalideren en behandelen.

Zorgcirkel revalideren en behandelen
T: 088 55 99 100​
E: behandeldienst@zorgcirkel.com

Heeft u een vraag?

Hoe kunnen wij u helpen?
Hoe kunnen wij u bereiken?