Compliment of klacht?

De medewerkers en vrijwilligers van De Zorgcirkel zetten zich elke dag in voor goede zorg- en dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat u zich prettig bij ons voelt en tevreden bent over onze zorg en diensten.

Uw ervaringen op Zorgkaart Nederland
We nodigen u van harte uit uw ervaringen met De Zorgcirkel te delen op www.zorgkaartnederland.nl. U hoeft alleen de locatie of de thuiszorg-regio op te zoeken en hier een korte waardering te geven. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Niet tevreden?
Voldoen wij niet aan uw verwachtingen of is (een deel van) de verleende zorg niet naar wens verlopen? Dan horen we dit ook graag. Dit helpt ons de zorg verder te verbeteren. Op een van de volgende manieren kunt u uw klacht aan ons kenbaar maken:

Direct bespreken
U bespreekt uw klacht rechtstreeks met de betreffende medewerker, zorgcoördinator, wijkverpleegkundige of manager/teamcoach. De ervaring leert dat zo'n gesprek veel onduidelijkheden en misverstanden kan wegnemen.

Bemiddeling door klachtenfunctionaris
Komt u er niet uit met bovenstaande gesprekspartners? Dan kunt u uw klacht bespreken met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris heeft als belangrijkste taak te bemiddelen bij klachten. Hij of zij is onafhankelijk en onpartijdig. De klachtenfunctionaris heeft geheimhoudingsplicht en onderneemt geen stappen zonder uw toestemming.

Met de klachtenfunctionaris kunt u per brief of per e-mail contact opnemen. Heeft u liever telefonisch contact? Dan kunt u onze klantenservice bellen en daar een terugbelverzoek voor de klachtenfunctionaris achterlaten.

Facit, t.a.v. klachtenfunctionaris De Zorgcirkel
Postbus 2
1950 AA Velsen-Noord
E: klachtenfunctionaris.dezorgcirkel@facit.nl

Oordeel van klachtencommissie
Wilt u een oordeel van De Zorgcirkel klachtencommissie over uw klacht? De commissie doet zorgvuldig onderzoek en hoort alle partijen. De commissie brengt advies uit aan de raad van bestuur, eventueel vergezeld van aanbevelingen. De raad van bestuur komt hierop ​met een oordeel en laat u weten of en welke maatregelen vervolgens worden getroffen. Een klacht bij de klachtencommissie dient u schriftelijk in te dienen.

De Zorgcirkel, t.a.v. ​klachtencommissie
Antwoordnummer 344 
1440 WB Purmerend
T: 088 55 99 500​
E: klachtencommissie@zorgcirkel.com

Meer informatie
Meer informatie over de werkwijze rondom klachten vindt u in de folder omgaan met klachten

Wet zorg en dwang
Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan. Deze wet geldt o.a. voor mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. De Wzd vervangt de oude Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen). Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang, heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Patricia Krijgsman en Janine Doeswijk zijn aangewezen als cliëntvertrouwenspersonen voor cliënten van De Zorgcirkel. U kunt hen benaderen voor overleg of advies.

Patricia Krijgsman: tel. 06-40 98 58 51, p.krijgsman@zorgstem.nl  
Janine Doeswijk: tel. 06-36 04 75 19, j.doeswijk@zorgstem.nl