Gecontracteerde zorg 2024

Met verzekeraars is de afgelopen periode onderhandeld over de contracten voor 2024. Met de meeste verzekeraars heeft dit geleid tot een contract. Met de verzekeraars waar geen contract mee is afgesloten zijn wij niet gekomen tot kostendekkende tarieven.  

De onderhandeling over de contracten heeft geen betrekking op zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). In alle gebieden waar De Zorgcirkel werkzaam is, wordt onze langdurige zorg vergoed.  

20231221 Gecontracteerde Zorg Update 2024

Wat betekent dit voor uw zorg bij De Zorgcirkel? 
Als u bij een niet-gecontracteerde verzekeraar een zorgverzekering heeft afgesloten, wordt de behandeling bij Stichting De Zorgcirkel mogelijk niet vergoed. Zorg afnemen via een ongecontracteerde zorgaanbieder heeft voor de cliënt financiële en administratieve consequenties. 

Daarom adviseren wij nieuwe cliënten die verzekerd zijn via een van de verzekeraars waar wij geen contract mee hebben afgesloten om in 2024 bij een andere zorgafnemer zorg af te nemen. Voor meer informatie adviseren wij u om contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar. 

Voor cliënten die vóór 1 januari 2024 al gebruik maakten van onze diensten, verandert er niets. Zij blijven gewoon zorg via ons ontvangen. 

Laatste update: 29.12.2023

Bekijk de gecontracteerde zorg 2023
Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!