Organisatie

Regie in de regio

De Zorgcirkel heeft sinds 2017 een besturingsmodel, met regie in de regio. Hierbij staan ​​de verzorgingsgebieden centraal. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in vijf regio's gelegd: Purmerend, Zaanstreek, Edam-Volendam, Alkmaar en Egmond-Heiloo. De geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is als tweede regio en heeft een eigen management.

Het Regioteam

Het regioteam vormt de 2e bestuurslaag van De Zorgcirkel. Het team zet de koers uit voor de regio. Elke regio wordt, onder van de regiodirecteur, bestuurd door een regioteam. In het regio zijn alle vormen van zorg en dienstverlening uit de regio vertegenwoordigd, waarbij de samenstelling per regio kan verschillen. De leden van het regioteam werken intensief samen en werken samen en integrale verantwoordelijkheid voor het resultaat van de regio.

Het regioteam is integraal verantwoordelijk, ook financieel. Het team legt verantwoording af aan de raad van bestuur. De Regiomanager heeft binnen het team de regierol en is de voorzitter. De leden zitten zonder last en ruggespraak naar hun eigen afdeling of discipline in het regioteam.

Strategieteam

Het besturingsmodel houdt ook in een strategieteam. Dat bestaat uit raad van bestuur, regiodirecteuren, managers van het ondersteuningslint, een vertegenwoordiging van de ondernemingsraad (OR) en van de centrale cliëntenraad (CCR) en drie vertegenwoordigers uit de vakgroepen. In het strategieteam komen onderwerpen aan de orde die de reikwijdte van de regio overstijgen. Het strategieteam bewaakt en levert input voor de gebaseerde koers en aanbevolen de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd over strategische onderwerpen.

Ondersteuningsslint

De staf en functies zijn georganiseerd in een 'ondersteuningslint'. Samen bieden zij ondersteuning aan de regio's en de raad van bestuur vanuit een integraal perspectief dat breder is dan het eigen vermogen.

Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van De Zorg bestaat uit de volgende leden:

 • Dhr R. Vreeman (Voorzitter raad van toezicht)
 • Mw. N. Vermeulen (Financiën)
 • Dhr. B. Buys Ballot (Zorg op nationaal niveau)
 • Dhr. G. Dral (Vastgoed)
 • Dhr. H. Holtslag (Kwaliteit en veiligheid)
 • Dhr. S. Brinkkemper (Vernieuwing en digitalisering)
 • Dhr. R. van Eijbergen (Gedragswetenschap, organisatieadvies en verandertrajecten).

Conform de Governancecode Zorg heeft de Raad van Toezicht een toezichtvisie, een visie op de wijze waarop het toezicht wordt uitgevoerd. Bekijk hier de toezichtvisie . Voor een onkostenoverzicht en een verwijzing naar de jaarrekening klik hier: onkostenoverzicht .

Raad van bestuur van De Zorgcirkel

De Zorgcirkel heeft een tweehoofdig raad van bestuur. Samen maken zij zich sterk voor een maatschappij waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen. Zij zoeken de verbinding met anderen om dit mogelijk te maken.

Tiana van Grinsven

Lid raad van bestuur

Daniëlle Santen

Lid raad van bestuur a.i.

VVAR en Ondernemingsraad

Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad
De VVAR bestaat uit de volgende leden:

 • Rowan Tom voorzitter
 • Sonja Kerssens vicevoorzitter
 • Mirjam de Boer lid
 • Patricia Boerenstam lid
 • Petra Bussen lid
 • Marion van der Veen lid
 • Aukelien Jellema ambtelijk secretaris

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad bestaat uit 19 zetels en heeft een vertegenwoordiging uit iedere regio en het ondersteuningslint.

Mw. I. Arxhoek – regio GRZ

Mw. S. van Leeuwen – Bosman – regio GRZ

Mw. Visser – van Wonderen  – regio Purmerend

Mw. E. de Wit – regio Purmerend

Mw. D. Plugboer – regio Purmerend

Mw. S. Roos – regio Purmerend

Mw. K. Boef, DB lid – regio Purmerend

Mw. J. Idzenga, voorzitter OR – regio Noord-Kennemerland

Mw. K. Koek – Bloemendaal, DB lid – regio Noord-Kennemerland

Mw. S. Veldhuis – Veth – regio Noord-Kennemerland

Dhr. T. Oud – regio Noord-Kennemerland

Mw. M. Pema - Zwart – regio Noord-Kennemerland

Mw. M. Smit – Schilder regio Volendam

Mw. M. Kwakman – Greuter – regio Volendam

Mw. C. Schuitemaker– regio Volendam

Mw. M. de Vet – regio Zaanstreek

Mw. A. Dubbeld – regio Zaanstreek

Dhr. R. de Jager – regio Ondersteuningslint

Mw. E. de Wit – regio Ondersteuningslint

Mw. P. van der Horst - ambtelijk secretaris

Je kunt de ondernemingsraad bereiken door te bellen naar: 088-5594303.

Overige informatie
Klik hier voor de statuten van De Zorgcirkel.

Klik hier voor meer informatie over onze ANBI status.

Centrale cliëntenraad

Te bereiken via dit mailadres: ccr@zorgcirkel.com
Ineke Braak - van Kasteel (lid)
Lida Blokker (lid)
Liesbeth van Woensel (lid)
Joost Cornelis (secretaris)
Eric Hisgen (voorzitter ai)
Jan Hoogland (lid)
Peter Laan (lid)

Download hier het declaratieformulier CCR (Centrale Cliëntenraad) en het declaratieformulier CR/RCR (Cliëntenraad/Regionale Cliëntenraad).