Molentocht Purmerend (12).jpg

Organisatie

Regie in de regio

De Zorgcirkel heeft sinds 2017 een besturingsmodel, met regie in de regio. Hierbij staan de regio’s (verzorgingsgebieden) centraal. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in vijf regio’s gelegd: Purmerend, Zaanstreek, Edam-Volendam, Alkmaar en Egmond-Heiloo. De geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is als zesde regio aangemerkt en heeft een eigen management. Elke fysieke regio wordt, onder voorzitterschap van de regiomanager, bestuurd door een regioteam. In het regioteam zijn alle vormen van zorg- en dienstverlening uit de regio vertegenwoordigd, waarbij de samenstelling per regio enigszins kan verschillen. De leden van het regioteam werken intensief samen en dragen gezamenlijke en integrale verantwoordelijkheid voor het resultaat van de regio.

Ondersteuningslint
Naast het regioteam is een ‘ondersteuningslint’ ingericht, waarin de staf- en ondersteunende functies zijn georganiseerd. Doel hiervan is dat ondersteuning aan regio's en raad van bestuur wordt verleend vanuit een integraal perspectief dat breder is dan het eigen vakgebied.

Strategieteam
Het besturingsmodel voorziet ook in een strategieteam. Dat bestaat uit raad van bestuur, regiomanagers, directeur en managers uit het ondersteuningslint, een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad (OR) en van de centrale cliëntenraad (CCR) en drie vertegenwoordigers uit de vakgroepen.
In het strategieteam komen strategische onderwerpen aan de orde die de reikwijdte van de regio overstijgen. Het strategieteam bewaakt en levert input voor de strategische koers en adviseert de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd over strategische onderwerpen.

Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van De Zorgcirkel bestaat uit de volgende leden:

 • dhr. R.L. (Ruud) Vreeman  (Voorzitter raad van toezicht)
 • mw. N.A. (Nicoly) Vermeulen (Financiën)
 • dhr. B. (Berend) Buys Ballot  (Zorg op nationaal niveau)
 • dhr. G.P. (Gert) Dral (Vastgoed)
 • mw. J. (Judith) Schouten-Burger (Cliënten- en consumentenbelangen)
 • dhr. S. (Sjaak) Brinkkemper (Vernieuwing en digitalisering)
 • dhr. R. (Rob) van Eijbergen (Gedragswetenschap, organisatieadvies en verandertrajecten)

Conform de Governancecode Zorg 2017 heeft De Raad van Toezicht een toezichtvisie, een visie op de wijze waarop het toezicht wordt uitgevoerd. Bekijk hier de toezichtvisie.

Centrale cliëntenraad
De Centrale Cliëntenraad (CCR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De CCR bestaat de volgende leden: de heren Van Berkel (voorzitter), Steensma (secretaris), Reus, de Jager (lid) en mevrouw Roet (plaatsvervangend voorzitter). Ook beschikt de CCR over een onafhankelijk ondersteuner: de heer Hekelaar.

Download hier het declaratieformulier CCR (Centrale Cliëntenraad) en het declaratieformulier CR (Cliëntenraad).

Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad
De VVAR bestaat uit de volgende leden:

 • mw. I. Lassooy-Raangs
 • mw. K. Bontje
 • mw. L. Goudriaan
 • mw. P. Bussen-Aelbers
 • mw. S. Kerssens

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad bestaat uit 17 zetels en heeft een vertegenwoordiging uit iedere regio en het ondersteuningslint. 

 • Corine van Dam
 • Danny de Wit
 • Gerda Wulf - van Hattem
 • Ivonne Bording
 • Jacqueline Burghouts - Steur
 • Joan Idzenga
 • Joke Havik - Schaft
 • Jolanda Hasselbaink - Spanjaard
 • Karin Koek - Bloemendaal
 • Katinka Boef
 • Marjan Pema - Zwart
 • Richard de Jager
 • Saskia Veldhuis - Veth 
 • Ted Oud
 • Wesley van Dekken
 • Ingrid Gorter (ambtelijk secretaris)

Raad van bestuur van De Zorgcirkel

De Zorgcirkel heeft een tweekoppige raad van bestuur. Samen maken zij zich sterk voor een maatschappij waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen. En zij zoeken de verbinding met anderen om dit mogelijk te maken.

Ronald Buijs

Raad van bestuur

Monique Cremers

Raad van bestuur
Heeft u een vraag?

Hoe kunnen wij u helpen?
Hoe kunnen wij u bereiken?