Organisatie

Ondersteuningslint
Er is een ‘ondersteuningslint’ ingericht, waarin de staf- en ondersteunende functies zijn georganiseerd. Doel hiervan is dat ondersteuning aan regio's en raad van bestuur wordt verleend vanuit een integraal perspectief dat breder is dan het eigen vakgebied.

Strategieteam
Het besturingsmodel voorziet ook in een strategieteam. Dat bestaat uit raad van bestuur, regiomanagers, directeur en managers uit het ondersteuningslint, een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad (OR) en van de centrale cliëntenraad (CCR) en drie vertegenwoordigers uit de vakgroepen.
In het strategieteam komen strategische onderwerpen aan de orde die de reikwijdte van de regio overstijgen. Het strategieteam bewaakt en levert input voor de strategische koers en adviseert de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd over strategische onderwerpen.

Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van De Zorgcirkel bestaat uit de volgende leden:

 • dhr. R.L. (Ruud) Vreeman  (Voorzitter raad van toezicht)
 • mw. N.A. (Nicoly) Vermeulen (Financiën)
 • dhr. B. (Berend) Buys Ballot  (Zorg op nationaal niveau)
 • dhr. G.P. (Gert) Dral (Vastgoed)
 • dhr. H.R. (Herman) Holtslag (Kwaliteit en veiligheid).
 • dhr. S. (Sjaak) Brinkkemper (Vernieuwing en digitalisering)
 • dhr. R. (Rob) van Eijbergen (Gedragswetenschap, organisatieadvies en verandertrajecten)

Conform de Governancecode Zorg 2017 heeft De Raad van Toezicht een toezichtvisie, een visie op de wijze waarop het toezicht wordt uitgevoerd. Bekijk hier de toezichtvisie 2019.

Voor een onkostenoverzicht en een verwijzing naar de jaarrekening klik hier: onkostenoverzicht.

Centrale cliëntenraad
De Centrale Cliëntenraad (CCR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De CCR bestaat de volgende leden: de heren Van Berkel (voorzitter), Steensma (secretaris), Reus, de Jager (lid), mevrouw Löwenhart (lid) en mevrouw Roet (plaatsvervangend voorzitter). Ook beschikt de CCR over een onafhankelijk ondersteuner: de heer Hekelaar.

Download hier het declaratieformulier CCR (Centrale Cliëntenraad) en het declaratieformulier CR (Cliëntenraad).

Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad
De VVAR bestaat uit de volgende leden:

 • mw. I. Lassooy-Raangs
 • mw. K. Bontje
 • mw. L. Goudriaan
 • mw. P. Bussen-Aelbers
 • mw. S. Kerssens
 • mw. E. Kunst
 • mw. E. Braak
 • mw. I. Bekema

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad bestaat uit 17 zetels en heeft een vertegenwoordiging uit iedere regio en het ondersteuningslint. 

 • Danny de Wit
 • Gerda Wulf - van Hattem
 • Jacqueline Burghouts - Steur
 • Joan Idzenga, voorzitter OR
 • Joke Havik - Schaft, DB Lid
 • Katinka Boef, DB Lid
 • Jolanda Hasselbaink - Spanjaard
 • Karin Koek - Bloemendaal
 • Margriet Smit - Schilder
 • Marianne de Groot
 • Marjan Pema - Zwart
 • Richard de Jager
 • Saskia Veldhuis - Veth
 • Ted Oud
 • Wesley van Dekken
 • Ingrid Gorter - ambtelijk secretaris

Overige informatie
Klik hier voor de statuten; Statuten De Zorgcirkel.

Raad van bestuur van De Zorgcirkel

De Zorgcirkel heeft een tweekoppige raad van bestuur. Samen maken zij zich sterk voor een maatschappij waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen. En zij zoeken de verbinding met anderen om dit mogelijk te maken.

Ronald Buijs

Voorzitter raad van bestuur

Monique Cremers

Lid raad van bestuur