Palliatieve zorg

Palliatief terminale zorg

Sterven is onderdeel van het leven en zo gaan wij er bij De Zorgcirkel mee om. Hoe iemand omgaat met de wetenschap dat het einde nabij is, is heel persoonlijk. Er zijn steeds meer mogelijkheden om het laatste stuk van het leven te laten verlopen zoals u het graag wilt. Van iets bijzonders mee willen maken tot het dagelijks leven juist laten zijn zoals het was. Naast aandacht voor de lichamelijke problemen is er aandacht voor geestelijke, sociale of spirituele zaken. Ook voor familie en vrienden is aandacht in deze periode. 

Palliatief Terminale zorg is de term voor zorg die start als de levensverwachting minder dan 3 maanden is.  In onze informatie spreken wij over de laatste levensfase. Terminale zorg is gericht op een zo goed mogelijk kwaliteit van leven en goede stervensbegeleiding. Deze zorg duurt totdat de persoon overlijdt. Ook als dat langer duurt dan 3 maanden.

Terminale zorg is thuis of in een zorginstelling mogelijk.

Thuis

Thuis blijven voor de laatste periode van het leven is vaak mogelijk. Teams van De Zorgcirkel ondersteunen u met verpleging en verzorging, zodat u deze periode kunt doormaken zoals u wilt en met wie u wilt. 

Hospice 

De Zorgcirkel werkt in Waterland samen met Hospice ‘In Vrijheid’ . Zij proberen het laatste stukje van het leven zo prettig mogelijk te laten verlopen, passend bij uw wensen. De Zorgcirkel is eindverantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg bij Hospice In Vrijheid. Uw huisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg. De Zorgcirkel verzorgt tijdens drie zorgmomenten gedurende de dag, de totale verpleegkundige verzorging. De verpleegkundigen overleggen deze inzet van zorg met de vrijwilligers. De zorg in de nacht wordt uitgevoerd door een verpleegkundige van De Zorgcirkel.

De Where

In Purmerend bent u van harte welkom bij De Where. De Where is een afdeling in Zorgcirkel Novawhere voor (palliatief) terminale zorg. Warmte, vriendelijkheid en respect gaan hand in hand met professionele zorg die 24-uur per dag aanwezig is. Er is altijd een verpleegkundige en dagelijks een arts aanwezig,  net als andere disciplines die direct kunnen inspelen op ongemakken of spanning. 

Doorpraten over palliatieve zorg?
Zorgcirkel Bemiddelingsbureau
Telefoonnummer: 088 55 99 777
E-mail: bemiddelingsbureau.collectief@zorgcirkel.nl

Wat betekenen de termen palliatief en terminaal? 

Zorg bij een ziekte waar u niet van kunt genezen heet palliatieve zorg. Dit is niet gekoppeld aan een periode. Met sommige ongeneeslijke ziekten is goed te leven. Palliatieve zorg en begeleiding zijn gericht op uw kwaliteit en van leven.

Maar het kan ook gaan om maanden of nog korter. Dan is er sprake van de laatste levensfase, terminale fase genoemd. Uw arts bepreekt met u dat uw overlijden dichterbij komt. Misschien wordt de term 'slecht nieuws gesprek' hierbij gebruikt. Dit is de officiële term voor dit gesprek. De zorg in deze fase heet (Palliatief) terminale zorg en is erop gericht dat zich zo prettig en comfortabel voelt. 

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!