Disclaimer

De informatie op deze website van De Zorgcirkel wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat. De Zorgcirkel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op haar website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens zoals die op de website van De Zorgcirkel worden weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend. Dit geldt niet voor de officiële regelingen van De Zorgcirkel, die via de website zijn gepubliceerd.

De website van De Zorgcirkel geeft op geen enkele wijze medisch advies en vervangt in geen enkel geval informatie verstrekt door medisch personeel van De Zorgcirkel.
De Zorgcirkel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de informatie, en de gevolgen van het gebruik van websites van derden, die via links op de De Zorgcirkel website te bereiken zijn.

Auteursrecht
Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle auteursrechten op zowel inhoud als beeldmateriaal komen toe aan De Zorgcirkel. Het is niet toegestaan (de inhoud van) de website te verveelvoudigen, op te slaan of openbaar te maken, in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch of door het maken van fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van De Zorgcirkel.

Informatie
Voor algemene vragen over deze website kun je contact opnemen met de afdeling Communicatie en Marketing van De Zorgcirkel via telefoonnummer 088 55 99 500.
Voor vragen over de zorg- en dienstverlening van De Zorgcirkel of de organisatie kun je bellen naar 088 55 99 600.

Cookies
De website www.zorgcirkel.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van De Zorgcirkel beter te laten functioneren en het web-bezoek te monitoren, zodat De Zorgcirkel na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. De Zorgcirkel gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.