Kwaliteit & veiligheid

Kwaliteit en veiligheid zijn strategische speerpunten van De Zorgcirkel. We staan voor persoonsgerichte, kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg. Dat houdt ook in dat we continu alert zijn op hoe we de zorg voor onze cliënten, vaak in samenwerking met hun omgeving, kunnen verbeteren en hoe we eventuele risico’s kunnen minimaliseren. Kwaliteit en veiligheid zijn immers nooit af. Het waarborgen ervan is een continu proces.

​​​​​​​​​​B​elangrijke graadmeters
Dat doen we op verschillende manieren. In de eerste plaats door over de zorg in gesprek te zijn  met onze cliënten, hun omgeving en sociale netwerk (het zogenaamd reisgezelschap). Maar ook door onze medewerkers de ruimte te geven verbeteringen aan te kaarten en aan te brengen. Ook de centrale cliëntenraad en onze samenwerkingspartners houden ons alert. Daarnaast zijn zorgka​artnederland.nl, adviezen en bezoeken van de IGJ en onderzoeken van andere externe partijen belangrijke indicatoren.

Documenten

Jaarverslagen en kwaliteitsplannen

​​Open over resultaten
De Zorgcirkel vindt het belangrijk dat iedereen, binnen en buiten De Zorgcirkel, goed zicht heeft op de belangrijke graadmeters van kwaliteit en veiligheid. Daarom is De Zorgcirkel voor openbaarmaking van deze gegevens waar dat verantwoord is en de privacy van mensen niet schaadt.