Fotoheader.jpg

Sterk in persoonsgericht werk

Er is veel aandacht voor het leven en behoeften van de cliënt binnen de (ouder) zorg. We willen graag weten wat iemand nodig heeft om zich gezien en gewaardeerd te voelen. En met de cliënt en naasten te ontdekken welke behoeften, wensen en gewoonten iemand heeft. Nu, vroeger en vooruitkijkend naar de toekomst. 

Ieder mens is uniek en heeft zijn of haar eigen behoeften.
Auktje Mapper bij De Zorgcirkel
De Zorgcirkel-manier van persoonsgericht werken

Om te zorgen dat we sterk zijn en blijven in persoonsgericht werken, ontwikkelden we samen met het Trimbos instituut een eigen manier van persoonsgericht werken. Alle medewerkers van De Zorgcirkel werken volgens deze methode en blijven zich versterken in persoonsgericht werken.

  • Zij maken op elk moment de afweging om iets wel of juist niet te doen op basis van de behoeften van de mens.  Dit doen we uiteraard wel binnen de kaders die gelden binnen de ouderenzorg (wet & regelgeving, financiële mogelijkheden).

  • De Zorgcirkel levert aantoonbaar zorg volgens de visie op persoonsgericht werken. Medewerkers weten wanneer ze het goed doen en blijven zichzelf versterken.

  • Er zijn PGW-Versterkers beschikbaar om teams te coachen bij persoonsgericht werken. 
Behoefte van de mens centraal

Iedereen heeft behoefte aan erbij horen, gehechtheid, een identiteit, bezig zijn en comfort. De behoeften zijn universeel, maar de exacte invulling van die behoeftes is voor ieder mens anders. Daarnaast zijn er zes factoren die van invloed zijn op het gedrag en functioneren van iemand. De behoeften en gedragsfactoren kom je ook wel eens tegen onder de term 'verrijkt model'.  U leest op de pagina over het verrijkt model meer over de behoeften en gedragsfactoren.  

Bloem
Dementia Care Mapping (DCM)

Onderdeel van de Zorgcirkel-manier van persoonsgericht werken is Dementia Care Mapping (DCM). DCM is een objectieve methode die inzichtelijk maakt hoe het gaat met mensen met dementie. Bij De Zorgcirkel zijn het de Mappers die zich bezig houden met Dementia Care Mapping. Hun naam is hier ook van afgeleid, zij brengen het welbevinden van de cliënt in kaart. Hierdoor gaan we minder uit van hoe wij denken dat iemand zich voelt en de ervaringen van familieleden en anderen rond de cliënt.

Dementia Care Mapping (DCM) is een systematische observatiemethode waarbij een observator in een gemeenschappelijke ruimte, zoals de huiskamer van de afdeling, elke vijf minuten de stemming, betrokkenheid, gedrag en bezigheden van een cliënt met dementie vastlegt. Met zo’n meting zie je wat er echt speelt.

DCM geeft een onderbouwd beeld van wat er gebeurt met en rondom een cliënt en welk effect dat op hem heeft. De meting laat zien wat er gebeurt, zonder te oordelen. Wat goed gaat, waar we trots op mogen zijn en wat anders kan of moet. Het geeft gelijk inzicht hoe het anders moet. Je doet geen aannames of werkt op de automatische piloot. 

Aanrader: bezoek de website van DCM Nederland

Dcm Logo Nieuw