Corona achtergrond afbeelding.jpg

Capaciteit voor opvang coronapatiënten fors uitgebreid door regionale samenwerking

27 maart 2020

Eerder deze week bracht De Zorgcirkel het nieuws dat twee COVID-afdelingen geopend waren in Purmerend. Dit aantal wordt inmiddels sterk uitgebreid in de regio Noord-Holland. Een aantal bij het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) aangesloten  zorgorganisaties in de verpleging-, verzorging- en thuiszorg (VVT), richten voor de betreffende Veiligheidsregio speciale afdelingen op voor coronapatiënten. Het gaat om locaties in de plaatsen Hoorn, Haarlem, Heemskerk, Wieringerwaard, Oudorp, Hoofddorp, Purmerend en Zaandam. Enkele van deze units zijn al gerealiseerd, andere worden op dit moment opgezet. Deze externe afdelingen komen boven op de al bestaande capaciteit in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

In de regio worden zo meer plekken gerealiseerd voor coronapatiënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis maar nog niet naar huis kunnen en voor patiënten die vanuit de thuissituatie komen maar niet in het ziekenhuis hoeven te worden opgenomen. Vanuit het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) is afgesproken om in regionaal verband externe afdelingen in te richten voor de mogelijk substantiële toestroom van coronapatiënten in de regio. 

Met het openen van deze extra plekken zorgen de VVT-organisaties ervoor dat de capaciteit in de ziekenhuizen zoveel mogelijk beschikbaar blijft en dat patiënten de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Dagelijks vindt er afstemming plaats tussen de VVT-organisaties in de regio’s. Zo kan de capaciteit voortdurend worden aangepast aan de ontwikkelingen. Verwijzers zoals huisartsen, ziekenhuizen en wijkverpleging, kunnen met acute zorgvragen contact opnemen met de bestaande coördinatiepunten (sub)acute zorg van de eigen regio voor het eventueel aanmelden van patiënten voor deze extra plekken.

Locaties
Omring en De Zorgcirkel hebben inmiddels hun eigen herstelafdelingen in het Dijklander Ziekenhuis (locaties Hoorn en Purmerend) speciaal ingericht voor coronapatiënten. Normaliter zijn deze afdelingen in gebruik voor eerstelijnsverblijf.  Deze afdelingen zijn vanaf maandag 23 maart al operationeel. 

ROAZ
Bij het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) zijn verschillende aanbieders van acute zorg (ketenpartners) aangesloten zoals o.a. ziekenhuizen, VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg)-instellingen, ambulancediensten, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), GGZ (Geestelijke gezondheidszorg) en huisartsen. Het doel is een betere samenwerking in de regio en het maken van concrete afspraken.

Dit bericht is opgesteld door alle zorgorganisaties in de regio’s Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Kennemerland, Zaanstreek en Waterland.