Cliënten SWZP Heel Europa naar Molentocht 

20 juni 2024

Stichting Wonen en Zorg Purmerend (SWZP) en De Zorgcirkel hebben half mei besloten om gezamenlijk verdere samenwerking te onderzoeken. Onderdeel van het onderzoek is dat er samen gezocht wordt naar passende huisvesting voor de bewoners van de SWZP-locatie Heel Europa binnen een van de locaties van De Zorgcirkel in Purmerend.

Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek naar de verdere samenwerking tussen SWZP en De Zorgcirkel is besloten dat de bewoners én het team van SWZP dat nu woont en werkt in Heel Europa uiterlijk 1 juli 2025 gezamenlijk verhuizen naar locatie Molentocht van De Zorgcirkel. Het bij elkaar houden van de bewoners en de medewerkers was een belangrijk streven in het zoeken naar een oplossing.

De verhuurder van het pand, Wooncompagnie, is bereid mee te werken aan de gevonden oplossing. Hierover zijn afspraken gemaakt. Bij de verhuizing zal rekening gehouden worden met de inbreng van de medezeggenschapsorganen van SWZP en De Zorgcirkel. Partijen zijn in contact met de NZa voor de benodigde afstemming en de meldingsprocedure.

De cliënten die verhuizen naar Molentocht, een woonzorgcentrum voor mensen met dementie, hebben een zorgvraag die passend is voor deze locatie. Momenteel wordt de voormalige kantoorruimte van Molentocht verbouwd tot nieuwe wooneenheden. Tot het moment van verhuizing kunnen de cliënten blijven wonen in hun appartementen op Heel Europa. SWZP gaat met cliënten en hun naasten in gesprek om te bezien of dit voor de betreffende cliënt een passende oplossing is. Voor elke cliënt wordt een persoonlijk verhuisplan opgesteld.

SWZP dankt de betrokken partijen voor hun bijdrage aan deze oplossing. Zij hebben hier het maatschappelijk belang van de continuering van goede zorg aan deze 24 cliënten in Purmerend voorop gesteld. Met deze oplossing blijven de 24 verpleeghuisplaatsen voor Purmerend behouden.

Molentocht Katia Aquino En Meneer Pasteuning 04

Zorgcirkel Molentocht in Purmerend.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!

Deel deze pagina