RGF_7433.jpg
RGF_7406.jpg
Torenerf-blauwe-lucht.gif

Ouderenzorg steeds duurzamer in Noord-Holland

26 november 2018

Burgemeester Peter Tange (op fiets) en wethouder Schalkwijk van Wormerland reden vanmiddag een rondje door de zaal op een van de e-bikes van Zorgcirkel Torenerf.

Zorginstellingen waren tot voor kort grootverbruikers van energie, water en voedsel. Net als veel andere zorginstellingen heeft De Zorgcirkel zich gecommitteerd aan het versneld verduurzamen van de organisatie. ‘Wij staan volledig achter de landelijke doelstelling om in 2030 de 49% CO2-reductie te behalen', legt regiomanager Magda Kuijpers van De Zorgcirkel uit. Het team van locatie Zorgcirkel locatie Torenerf implementeerde 66 maatregelen en is hiermee klaar voor de energietransitie. ‘Alleen de 706 panelen leveren al een energiebesparing van 40% op én ook reductie van 40% aan CO2 uitstoot’, zegt Kuijpers die 28 november a.s. het Bronzen Certificaat uit handen van wethouder Jeroen Schalkwijk van de gemeente Wormerland ontving. 

RGF_7433.jpg

Wethouder Schalkwijk: 'De Zorgcirkel is de 35e zorginstelling in Nederland die het Bronzen Milieucertificaat ontvangt. Als je bedenkt dat er 800 zijn, is het een nog mooiere prestatie dan het al is.' De e-bike en 706 zonnepanelen zijn twee van de 66 maatregelen die Torenerf nam om de locatie te verduurzamen. 'Van geen naar het Bronzen certificaat is de grootste stap', feliciteerde de wethouder de bewoners van Zorgcirkel Torenerf, 'zilver en goud zijn een logische vervolgstap'.

RGF_7417.jpg

Uitreiking certificaat Milieuthermometer Zorg
Op 28 november werd Torenerf dus beloond met het bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg. 706 zonnepanelen, milieuvriendelijk schoonmaken, minder voedselverspilling en slim inregelen van klimaatinstallatie en water. Een kleine greep uit de 66 maatregelen van locatie Torenerf van ouderzorgorganisatie De Zorgcirkel om te verduurzamen. ‘Het voelt voor ons steeds gewoner om te werken met 100% gerecycled papier, goede afvalscheiding, hergebruik van grondstoffen en andere maatregelen. Locatie Westerhout ging ons eerder dit jaar al voor met aansluiting op het warmtenet. Nog 24 locaties te gaan!’ De Zorgcirkel werkt hiervoor samen met Omgevingsdienst IJmond.

Certificaat.jpg

Green Deal 2.0
De Milieuthermometer Zorg is een gecertificeerd milieumanagementsysteem dat een duurzame bedrijfsvoering stimuleert en borgt. 10 oktober jl. tekenden minister Bruins van VWS en 132 partijen de Green Deal Zorg 2.0, het vervolg op de eerste overeenkomst. Samen maken de partijen zich sterk voor een gezonde toekomst door de klimaataanpak (CO2 reductie), circulair werken, schoon water (medicijnresten uit afvalwater) en een gezonde leef- en verblijfsomgeving.

Green deal.jpg

Over De Zorgcirkel
De Zorgcirkel is specialist voor zorg, wonen, revalidatie en behandeling voor ouderen. Ruim 3500 medewerkers en 1400 vrijwilligers bieden persoonsgerichte aan 7500 cliënten, bij hen thuis en bij de cliënten die in een van de 26 zorgcentra wonen. Het doel is ouderen liefdevolle en professionele zorg te bieden waarbij zij zich gezien en gewaardeerd voelen, met als uitgangspunt hun behoeften en wat nog wél kan. De Zorgcirkel is actief in Zaanstreek/Waterland, Purmerend, Edam/Volendam, Alkmaar, Heiloo en Egmond e.o.

RGF_7402.jpg
Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!