Ruimtelijk Programma van eisen opgesteld voor nieuwbouw Behouden Haven

19 juni 2024

Het college van B&W heeft het Ruimtelijk Programma van Eisen (RPvE) voor de nieuwbouw Behouden Haven vastgesteld. Daarin staan de ruimtelijke eisen aan een nieuw gebouw, waarin een woonzorgcentrum, een basisschool en maatschappelijke functies gecombineerd worden. Er is ook een voorstel voor de inrichting van de openbare ruimte opgenomen.

Wethouder René Tuijn: “Ik ben blij dat we samen met De Zorgcirkel en Agora tot zo’n mooi plan gekomen zijn. Duurzaamheid, groen en maatschappelijke functies komen mooi samen in een gebied dat nu vooral uit stenen bestaat. Het zal echt een aantrekkelijker gebied worden.” Het RPvE wordt deze week aan de gemeenteraad aangeboden. 
 
Maatschappelijke functies
 
In de omgeving van de Behouden Haven is een school hard nodig om tegemoet te komen aan het stijgende aantal leerlingen. Pieter Schotte, bestuurder van Agora: ‘Wij zijn blij dat er voor basisschool De Westerkim een mooie, nieuwe locatie is gevonden. De combinatie van het woonzorgcentrum, school en andere maatschappelijke voorzieningen zien wij daarbij als enorme meerwaarde. ‘  

In het gebied is ook behoefte aan een nieuw woonzorgcentrum. Het huidige Saenden, gebouwd in 1966, is aan vernieuwing toe. Tanja Froidbise, regiodirecteur a.i. bij De Zorgcirkel: ‘Dit is een belangrijke stap in het proces waarin we samen met scholenorganisatie Agora en de Gemeente Zaanstad tot een integraal plan komen. Het nieuwe en duurzame woonzorgcentrum van De Zorgcirkel sluit naadloos aan bij de ouderen van de toekomst, met een groeiende behoefte aan verpleegzorg, en een plek midden in de samenleving’. Naast het woonzorgcentrum is er in het gebouw ook ruimte om bredere zorg te verlenen voor de buurt. 
 
Daarnaast moet de riolering in het gebied aangepakt worden. De drie partijen hebben de handen ineengeslagen om een goede samenhang te creëren tussen de gebouwen, wegen, parkeergelegenheid en groenvoorziening. 
 
Haalbaarheidsonderzoek 
Het Ruimtelijk Haalbaarheidsonderzoek is afgerond en heeft een plaats gekregen in het RPvE. De uitkomst van het onderzoek is dat deze ontwikkeling haalbaar is en daarmee is de nieuwbouw een stap verder gekomen. Er is de afgelopen periode ook een bezoek gebracht aan Winsum waar een soortgelijke ontwikkeling is gerealiseerd. Dat bezoek leverde weer inspiratie op voor de ontwikkelingen aan de Behouden Haven. 
 
Hoe nu verder 
Na behandeling van het RPvE door de gemeenteraad wordt de volgende stap in dit traject gezet. Er zal dan gesproken worden over de financiering van de integrale ontwikkeling. Daarna start de ontwerpfase. Daarin worden het gebouw, de inrichting van de openbare ruimte en de financiële afspraken verder uitgewerkt.  
 
Voor de vernieuwing aan de Behouden Haven is al op eerdere momenten gesproken met de directe omgeving en betrokkenen. Dit contact blijft ook voor de volgende fasen een belangrijk aandachtspunt. Wethouder Harrie van der Laan: “De input van de omgeving op de openbare ruimte is belangrijk en wordt in de ontwerpfase natuurlijk nog concreter. Daarover blijven wij in gesprek met de omgeving. Het gaat om een gebied waar verschillende uitdagingen bij elkaar komen. Het is een druk gebied, waar ook kwetsbare mensen in verblijven. Dat vraagt echt om goede en zorgvuldige afwegingen in de ontwerpfase.”  

Behouden Haven

Artist impression toegang richting nieuw gebouw 

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!

Deel deze pagina