Respijthuis - Petra Oxfoort en Wilma Bus met gast.jpg

Respijthuis Alkmaar voegt zich bij De Zorgcirkel

21 januari 2020

We hebben er een nieuwe locatie bij: Het Respijthuis Alkmaar. Hier kunnen overbelaste mantelzorgers gebruikmaken van logeeropvang voor hun naasten. Dankzij onze overname zijn de onzekerheden over de toekomst van het Respijthuis verleden tijd. De gasten en mantelzorgers zullen weinig merken van de overname, want we werkten al nauw samen en het Respijthuis behoudt haar eigen naam, medewerkers en vrijwilligers.

Na 10 jaar intensieve samenwerking besluit het Respijthuis zich bij De Zorgcirkel te voegen. “We zijn een pionier op het gebied van mantelzorgondersteuning, maar een te kleine speler om onze continuïteit zeker te stellen. Daarvoor moesten we ons onder een grotere organisatie scharen. We maakten al volop gebruik van de thuiszorg van De Zorgcirkel, dus toen zij interesse toonde, was iedereen direct enthousiast. Zo kunnen we ons streven om mantelzorgers te ontlasten blijven voortzetten”, vertelt Petra Oxfoort, zorgmanager van het Respijthuis.

Welkome aanvulling
De overname van het Respijthuis sluit naadloos aan op de visie en koers van De Zorgcirkel. Regiodirecteur Wilma Bus: “Wij bieden ouderen steeds meer diensten aan huis aan, zodat zij zo comfortabel mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Wel kan het langer zelfstandig blijven wonen een groter, constant, beroep doen op de mantelzorgers. Het Respijthuis biedt mogelijkheden om hen tijdelijk en preventief te ontlasten. Dat bieden we hen graag aan.”

Net vakantie
In het Respijthuis Alkmaar kan de partner of het familielid dat zorg nodig heeft tijdelijk logeren, zodat de mantelzorger tijd voor zichzelf heeft. Naast het ontlasten van mantelzorgers biedt het Respijthuis ook dagopvang aan en verblijf voor mensen die tijdelijk niet voor zichzelf kunnen zorgen. Petra: “Veel mantelzorgers benaderen ons wanneer zij rust nodig hebben, zorgeloos op vakantie willen of bijvoorbeeld een operatie moeten ondergaan. Zij weten dat wij goed voor hun geliefden zorgen en kunnen dan even bijkomen. En daarnaast is het ook voor onze gast een soort vakantie. Hij of zij is er ook even uit en komt met mooie verhalen terug. Meestal boekt men bij terugkomst gelijk weer!”

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!