Start met gezamenlijk digitaal systeem voor betere medicatieveiligheid in de thuiszorg in Noord-Holland Noord

01 september 2021

Volgende week starten wij met een gezamenlijk digitaal systeem voor het toezien op en registreren van medicijnen in de thuiszorg in Noord-Holland Noord. Dit doen we samen met de thuiszorgorganisaties Omring, Evean, Woonzorggroep Samen en WilgaerdenLeekerweideGroep en de apotheken en apotheekhoudende huisartsen in de regio. Het systeem biedt een compleet en actueel medicijnoverzicht per cliënt en zorgt voor efficiëntere samenwerking. We starten met een aantal cliënten en breiden dit langzamerhand uit tot alle cliënten die van ons zorg thuis ontvangen.

Het gezamenlijk elektronisch toedienregistratiesysteem biedt via een app een compleet en actueel overzicht van het medicijngebruik per cliënt. De digitale medicatietoedienlijsten vervangen de papieren lijsten. Zo hebben alle betrokken zorgverleners altijd dezelfde, actuele informatie. Dat werkt snel en verbetert de medicatieveiligheid.

Wijkverpleegkundige Nine Ramler: “Ik kijk ernaar uit om te starten met CareXS Meddy. Fijn dat we dit samen doen en dat we nu allemaal met dezelfde aftekenlijsten gaan werken. Het werkt sneller en actueler, maar is ook weer een stap verder richting in het verdwijnen van de papieren dossiers. Dat is toekomstgericht en beter voor het milieu.”

Samen investeren in medicatieveiligheid
De start met het gezamenlijk elektronisch toedienregistratiesysteem maakt deel uit van het regionale convenant Medicatieveiligheid dat 21 zorginstanties in de regio Noord-Holland Noord hebben afgesloten. Dit convenant heeft als doel de kwaliteit van de medicatiezorg te verbeteren.

De zorgorganisaties werken al langer samen binnen het samenwerkingsverband ZWplus. Voorzitter van het arbeidsmarkt platform ZWplus NHN en voorzitter van de Raad van Bestuur van Omring Jolanda Buwalda: “Vanuit het convenant willen we graag samen investeren in medicatieveiligheid voor cliënten en gemak voor zorgprofessionals. Digitalisering via een elektronisch toedienregistratiesysteem blijkt een goede oplossing.”

Digitale samenwerking op het gebied van medicatiebeheer geeft een extra impuls aan grotere bewegingen zoals regionale samenwerking en specialistische zorg thuis: Juiste Zorg op de Juiste Plaats.

Uitbreiding
Geografisch groeit het werkgebied van (initieel) de regio Noord- Holland Noord tot (uiteindelijk) de regio “boven het Noordzeekanaal”. Binnen De Zorgcirkel zijn de thuiszorgteams in onze regio Egmond en Heiloo nu gestart met het systeem bij een aantal cliënten. Langzamerhand wordt dit uitgebreid naar alle cliënten in de regio en volgen dan ook de teams in Alkmaar, Purmerend, Zaanstreek, Edam, Volendam en Landsmeer.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!