Header www.grzplus.nl.jpg
GRZPLUS uitreiking Topcare-predicaat.jpg

Waardering voor ambitieuze revalidatiezorg van De Zorgcirkel en Omring

12 maart 2020

Op 11 maart '20 kregen Omring en De Zorgcirkel het verlossende woord: 'Topcare erkenning voor het samenwerkingsverband GRZPLUS! Tijdens een spannende onthulling ontvingen we het Topcare-certificaat uit handen van David Engelhard, directeur van Stichting Topcare. De Topcare-erkenning is de kers op de taart voor de samenwerking tussen De Zorgcirkel en Omring voor sneller, beter en prettiger herstel van ouderen na bijvoorbeeld een ongeluk, beroerte of een heup- of knieoperatie. 

Topcare staat voor topzorg voor mensen met complexe aandoeningen die langdurige zorg nodig hebben. Samen met Zonnehuisgroep Amstelland en Vivium is GRZPLUS nu een van de gespecialiseerde geriatrische revalidatieorganisaties in Nederland met het Topcare-predicaat. Er zijn zes GRZPLUS-locaties in Noord-Holland. Bij De Zorgcirkel zijn dit revalidatielocaties in Alkmaar en Purmerend en Omring heeft locaties in Hoorn, Lutjebroek en Den Helder.

Topcare-traject

Voor het behalen van een Topcare-predicaat doorlopen zorgorganisaties een intensief toelatingstraject, met uitgebreide toelatingscriteria (zie ook www.topcare.nl) en meerdere momenten van (zelf)evaluatie. In een periode van ruim een jaar bezocht de visitatiecommissie van Stichting Topcare meerdere GRZPLUS-locaties en sprak met cliënten, familie, cliëntenraad, vrijwilligers en bovenal medewerkers. Tijdens deze visitaties werd gekeken naar hoe GRZPLUS het werk organiseert, onderzoek doet en verbeteringen realiseert. Topcare-organisaties dragen aantoonbaar bij aan verbetering van de zorg in de hele zorgsector. Het zijn dynamische organisaties voor complexe zorg die een onderzoekscultuur ontwikkelen, in samenwerking met hogescholen, universiteiten en academische verpleeghuisnetwerken.

 Kijk op www.grzplus.nl voor meer de achtergrond en nieuws over dit samenwerkingsverband.

Over GRZPLUS: onderzoek en kennis delen

De Zorgcirkel en Omring vinden dat de zorg en behandeling van mensen die moeten revalideren beter, sneller en prettiger kan. Zowel in revalidatiecentra, op revalidatieafdelingen van verpleeghuizen als thuis. Een gespecialiseerd team van professionals van De Zorgcirkel en Omring werkt sinds 2017 onder de naam GRZPLUS gezamenlijk aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. We zetten dit om in telkens vernieuwende op meer optimale behandelmethoden in de verpleeghuizen zelf, in de keten en in de thuissituatie. Het team werkt nauw samen met onderwijs, wetenschap en andere zorg-/ revalidatieorganisaties, waaronder de Hogeschool van Amsterdam, Heliomare en UNO. De kennis en innovaties die we opdoen, delen we met de zorgsector, patiëntenorganisaties en brancheorganisaties. Onze medewerkers bouwen hiervoor de juiste kennis en ervaring op en krijgen volop ontplooiingskansen.

Topcare_erkend_klein.png

GRZ, geriatrische revalidatiezorg

Iedereen wil regie houden over zijn of haar eigen leven en dus ook wanneer je door omstandigheden bent aangewezen op begeleiding. Maar revalidatie is veelal topsport en een teamsport. Dit maakt revalidatie op oudere leeftijd lastig: de vitaliteit neemt af en de afhankelijkheden nemen toe. Wanneer ouderen na een ziekenhuisopname niet fit genoeg zijn om naar huis te gaan en behoefte hebben aan revalidatie met begeleiding, biedt een centrum voor Geriatrische Revalidatiezorg uitkomst. Ouderen kunnen hier hun conditie versterken, herstellen na een operatie en leren omgaan met een blijvende beperking.

Certificaat GRZPLUS Topcare_klein.png
Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!