Torenerf_Roze Loper_01.jpg

Zorgcirkel Torenerf in Wormer ontvangt Roze Loper certificaat

20 april 2021

Op dinsdag 20 april ontving Zorgcirkel Torenerf uit handen van Joop Schermer van Roze 50+ het Roze Loper certificaat. De Roze Loper is hét certificaat voor woonzorg-, thuiszorg- en welzijnsinstellingen die aandacht besteden aan seksuele en gender diversiteit bij cliënten, bezoekers en zorgprofessionals. Zorgmanager Angelique Braakman: “Torenerf staat voor diversiteit: iedereen is bij ons welkom. We streven daarom ook naar sociale acceptatie van onder meer homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Zowel van cliënten en hun naasten als van medewerkers.”

Waarom de Roze Loper?
Je thuis en veilig voelen is een basisbehoefte van ieder mens. Helaas is dit niet voor iedereen de realiteit. Om er voor te zorgen dat ook lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en interseksuele mensen (LHBTI) zich thuis en veilig kunnen voelen in een zorg- en welzijnsinstelling, is de Roze Loper ontwikkeld. Tolerantie, respect en openheid gelden daarbij als vaste waarden.

Bewoners van Torenerf, mevrouw Huppen en mevrouw Boers, namen het certificaat in ontvangst uit handen van Joop Schermer. Joop Schermer is ambassadeur Roze 50+ in de regio Noord-Holland: “LHBTI ouderen willen, net als alle anderen, zorg, ondersteuning en begeleiding in een veilige sfeer met respect voor hun leeftijd en identiteit. De Roze Loper staat hiervoor. De toekenning van het certificaat aan Torenerf kan hier een mooie bijdrage aan leveren.”

Hoe werkt Torenerf aan sociale acceptatie?
Torenerf gaat met regelmaat activiteiten organiseren met een roze tintje: inloopochtenden, optredens, een voordracht of quiz én zoekt daarbij ook aansluiting bij andere initiatieven in de omgeving. Ook het faciliteren van ontmoeting en het uitdragen van het Roze Loper gedachtegoed zijn belangrijke onderdelen. Zowel medewerkers als vrijwilligers krijgen een training aangeboden over het respectvol omgaan met LHBTI’s.

 

Torenerf_Roze Loper_03.jpg (1)