IMG_6178.JPG

Verouderd pand De Meermin maakt verhuizing bewoners noodzakelijk

03 juli 2020

Het pand De Meermin in Edam van Vestia is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de wensen en eisen die aan een verzorgings- of verpleeghuis worden gesteld. De locatie is twee jaar geleden door De Zorgcirkel nog verbouwd om aan alle veiligheidseisen te voldoen. Maar het pand is zo gedateerd dat de staat van comfort voor bewoners en de werkomstandigheden voor medewerkers onacceptabel zijn geworden. Daarom heeft De Zorgcirkel het moeilijke besluit moeten nemen om met bewoners naar andere woonruimte te gaan zoeken. Uiteraard garandeert De Zorgcirkel de continuïteit van zorg voor bewoners en wordt een zorgvuldig proces ingericht.

Prioriteit is het vinden van passende, alternatieve woonruimte voor de huidige bewoners die ook zoveel mogelijk aansluit bij hun persoonlijke wensen en behoeften. De Zorgcirkel gaat de komende tijd met alle bewoners en hun familie in gesprek om samen te zoeken naar de best mogelijke oplossing. Eén van de opties is verhuizing naar het nieuwe woon-zorgcomplex aan de Friese Vlaak in Volendam. De oplevering hiervan staat gepland voor eind 2020. Maar ook andere locaties van De Zorgcirkel, in Edam-Volendam of omgeving, kunnen bewoners verwelkomen. De bewoners van de aanleunwoningen van De Meermin zijn geïnformeerd over het besluit. Met hen wordt eveneens het gesprek gevoerd over de wijze waarop de dienstverlening en ondersteuning die zij nu vanuit De Meermin ontvangen kan worden gecontinueerd.

De eigenaar van het pand De Meermin is door De Zorgcirkel in kennis gesteld van de aankomende verhuizingen.

De Zorgcirkel, de gemeente en de regionale woningbouwcorporaties werken momenteel met elkaar verschillende scenario’s uit om in Edam - op terrein van De Meermin en op andere plekken - zo spoedig mogelijk het aanbod van woonzorgvormen voor oudere inwoners met een zorgvraag sterk te vergroten. De Zorgcirkel breidt daarnaast haar mogelijkheden om ‘Zorg Thuis’ te bieden, bijvoorbeeld via ‘verpleeghuiszorg thuis’, gestaag uit om aan de toenemende vraag te voldoen.