_DSF6550.jpg

Viering aansluiting warmtenet

14 februari 2019
Zorgcirkel Westerhout viert samen met leerlingen PCC Het Lyceum duurzame aansluiting op warmtenet

Een aantal bewoners van Westerhout en medewerkers van De Zorgcirkel was op woensdag 13 februari te gast bij PCC Het Lyceum in Alkmaar. Hier werd gevierd, in het bijzijn van HVC en de wethouder duurzaamheid van gemeente Alkmaar, dat beide instellingen succesvol aangesloten zijn op het warmtenet.

Niemand heeft het door. De bewoners van Westerhout niet, die gewoon doorgaan waar ze mee bezig waren, en de leerlingen van PCC Het Lyceum niet, die zich over de trappen haasten naar de volgende les. Het is aangenaam warm binnen in de panden. Toch is er iets veranderd. Het warme water dat zich verspreidt door de radiatoren wordt niet meer opgewarmd door aardgas. De beide, (deels) historische panden worden sinds kort verwarmd door warmte uit de bio-energiecentrale 2,5 km verderop, waar afvalhout verbrand wordt bij een temperatuur van 830 graden. 

Opgegroeid met kolenjongens
Leerlingen van PCC Het Lyceum groeten enthousiast de bewoners van Zorgcirkel Westerhout en begeleiden ze naar het klaslokaal. Koffie wordt ingeschonken en taartjes rondgedeeld. Het is tijd voor de mini-les over duurzaamheid die ze hebben voorbereid. Een van de leerlingen vertelt: "Wij maken tijdens de les plannen hoe we de school kunnen verduurzamen en verspilling tegengaan. Een groen plein, een groen dak en ook binnen groener maken. Planten zorgen ervoor dat CO2 in klaslokalen verminderd en dat vergroot onze productiviteit weer." De echtgenote van een van de bewoners van Westerhout is er ook bij: "Ik vind dit zo leuk, dat de leerlingen met het 'vergroenen' van de school bezig zijn. Wij zijn opgegroeid met de 'kolenjongens'. Voordat we aangesloten waren op aardgas waren we al decennia verder'. 

Verantwoorde warmte
"Warmte is in de ouderenzorg een onmisbaar element" vertelt Wilma Bus, regiodirecteur Zorgcirkel Alkmaar. "Figuurlijk geven zorgprofessionals dagelijks liefdevolle aandacht en warmte aan cliënten. Door de aansluiting op het warmtenet van HVC doet De Zorgcirkel daar nog een schepje bovenop door ook letterlijk verantwoorde warmte te geven aan bewoners van Zorgcirkel Westerhout. Daarnaast hopen we met zonnepanelen, afvalscheiding, het toepassen van LED verlichting en andere duurzaamheidsmaatregelen het landelijke Green Deal keurmerk te behalen."

Forse verduurzaming
Arjan ten Elshof, directeur duurzame energie HVC, overhandigde aansluitend een speciale warmtestoeptegel aan beide organisaties om de aansluiting op het warmtenet te markeren. "Deze tegel toont dat er onder de stoep een groene warmtebron ligt. Met de aansluitingen op het in 2017 uitgeroepen ‘Duurzaamste warmtenet van Nederland’ wordt in Alkmaar een forse verduurzaming geleverd. "De aansluiting levert een vermindering van CO2-uitstoot van een half miljoen kilo per jaar. Deze CO2 uitstoot is te vergelijken met 165 benzineauto’s die jaarlijks elk 20.000 kilometer rijden", aldus Arjan ten Elshof.