Ondertekening samenwerkingverband VONK door enkele deelnemers - rechtenvrij.jpg

VONK: Groots samenwerkingsverband voor ouderen in Noord-Kennemerland

20 oktober 2021

update 9 november 11:56 uur

Wij doen mee met VONK!

Net als in de rest van Nederland worden ook de ouderen in Noord-Kennemerland geconfronteerd met grote uitdagingen in de zorg, het welzijn en wonen. Samen met andere regionale zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, gemeenten en zorgverzekeraar hebben we bij De Zorgcirkel de handen ineen geslagen om deze opgaven aan te pakken mét ouderen en naasten. Dit doen we onder het samenwerkingsverband Vitaal Oud in Noord-Kennemerland (VONK). VONK is hiermee niet zomaar een samenwerkingsverband, maar gelijk het grootste in de regio dat zich inzet voor én met ouderen!

Het doel van VONK is dat ouderen langer veilig en met behoud van kwaliteit van leven thuis kunnen wonen, waar nodig ondersteund met informele en formele ondersteuning om vanuit eigen kracht en regie optimaal te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Samen focussen wij ons op de juiste zorg en welzijn op de juiste plek. Dit jaar zijn hier een aantal projecten uit voortgekomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn Leefstijlinterventies (het inzetten op preventie van chronische ziekten door het aanbieden van passende leefstijlprogramma’s), G’oud geregeld (het realiseren van passende woon-, zorg- en welzijnsdiensten in wooncomplexen zodat ouderen langer in de lokale gemeenschap kunnen blijven participeren) en Digivaardigheden & e-health (verbeteren van de digitale vaardigheden bij ouderen, zodat zij beter in staat zijn om e-health-toepassingen te gebruiken). Daarnaast zetten we ons in op de samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundig specialisten en specialisten ouderengeneeskunde in de zorg voor ouderen buiten de verpleeghuizen en zijn we verbonden met het PACT Wonen, dat zich richt op wonen met ondersteuning en de juiste voorzieningen voor ouderen.

Bijeenkomst uitgesteld

Op donderdag 11 november zouden de behaalde resultaten van de lopende projecten worden gepresenteerd. Helaas is deze bijeenkomst geannuleerd i.v.m. corona. De bijeenkomst zal nu begin volgend jaar plaatsvinden. Wel wordt er binnenkort een digitale bijeenkomst georganiseerd om inwoners en professionals in Noord-Kennemerland te informeren en te betrekken. Houd hiervoor de website in de gaten. 

Op de website www.VitaalOudNK.nl staan alle projecten beschreven en staat er ook meer over VONK. 

Logo VONK RGB LC.jpg
Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!