Jonckerhof_Bewoners_08.jpg

Week van de Wet zorg en dwang

16 september 2020

Van 28 september tot en met 3 oktober 2020 organiseert het ministerie van VWS de 'Week van de Wet zorg en dwang'. In deze week worden cliënten, hun naasten en cliëntenraden geïnformeerd over deze wet. Er worden meer dan 145 gratis activiteiten door het hele land en online georganiseerd. 

Wet zorg en dwang
Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan. Deze wet geldt o.a. voor mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. De Wzd vervangt de oude Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen). De kern van de nieuwe Wet zorg en dwang is geen onvrijwillige zorg inzetten, tenzij het niet anders kan. Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar de folder Wet zorg en dwang voor vertegenwoordigers.

Online informatiebijeenkomst door Alzheimer Nederland
Een van de activiteiten tijdens de Week van de Wet zorg en dwang is een online informatiebijeenkomst van Alzheimer Nederland, speciaal voor mantelzorgers van mensen met dementie.

In de informatiebijeenkomst komt het volgende aan bod:

  • Wat betekent de Wet zorg en dwang in de praktijk voor mij als mantelzorger?
  • Hoe ga ik het gesprek aan over onvrijwillige zorg met de zorgverleners van mijn naaste?
  • Wat betekent de Wet zorg en dwang voor dagbesteding, thuiszorg en zorg in het verpleeghuis?
  • Wat is de betekenis van de Wet zorg en dwang als het gaat om maatregelen door de coronacrisis?

Allemaal vragen waar Alzheimer Nederland tijdens deze bijeenkomst antwoord op zal geven. Zij gebruiken video’s met herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven met dementie. De online bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Maandag 28 september van 13.00-14.30 uur
  • Woensdag 30 september van 19.00-20.30 uur

Kijk verder op de website van Dementie.nl, het platform van Alzheimer Nederland