Welslagen intro groep.jpg

Zomerschool WelSlagen als voortraject voor zorgopleiding

08 mei 2019

Voor bij wie de basiskennis en –vaardigheden nog onvoldoende zijn om een opleiding in de zorg te starten, keren wij samen met Magentazorg de kansen met project WelSlagen. Een zomerprogramma waarin 11 deelnemers zich de komende 4 maanden zo ontwikkelen dat ze in september deel kunnen nemen aan de werken/lerenopleiding Verzorgende IG niveau 3. Met focus op de thuiszorg omdat binnen die sector volop mooie carrièrekansen zijn.

De kandidaten, afkomstig uit de omgeving van Alkmaar, Egmond en Heerhugowaard, zijn vandaag gestart met de zomerschool WelSlagen. Dit project is opgezet in samenwerking met Calibris Advies, een organisatie die zich toelegt op het overbruggen van de afstand tot de arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Sommige deelnemers komen uit een uitkeringssituatie, anderen hebben het voortgezet onderwijs niet afgerond of spreken nog niet zo goed Nederlands. “Er kunnen diverse redenen zijn waardoor iemand nog niet klaar is voor een opleiding. Met project WelSlagen breiden we de huidige kennis en vaardigheden uit. In één zomer kun je veel bereiken. Een prachtige investering in jezelf en met een stagevergoeding of behoud van een uitkering voor wie die nu ontvangt”, vertelt Anne de Valk, HR-adviseur bij De Zorgcirkel.

Zeker slagen met WelSlagen

Van mei tot en met augustus werken de deelnemers gemiddeld 24 uur per week aan hun ontwikkeling. De basislessen in zorgvakken worden op locatie verzorgd door ROC Kop van Noord-Holland, aangevuld met lessen door Magentazorg en De Zorgcirkel. Praktische kennis doen de kandidaten op tijdens hun stage in de thuiszorg van De Zorgcirkel in Alkmaar en Egmond en binnen woonzorglocaties van Magentazorg. Binnen WelSlagen wordt alles gedaan om wél te slagen. Met bijles als iemand extra hulp nodig heeft met taal of rekenen en twee coaches vanuit Calibris Advies om praktische vraagstukken op te lossen. Zoals het assisteren bij het zoeken van kinderopvang of het regelen van aanpassingen in stagetijd.

Samen werken aan de toekomst

Na een succesvolle afronding zullen de deelnemers starten aan de werken/lerenopleiding Verzorgende IG niveau 3, met focus op de thuiszorg. Anne: “Nu ouderen langer thuis blijven wonen, neemt de vraag naar goed opgeleide krachten in de thuiszorg toe. Hier zijn dan ook mooie toekomstperspectieven voor de deelnemers van WelSlagen, zowel bij De Zorgcirkel als bij Magentazorg. Tijdens dit project werken wij daar alvast naartoe door extra aandacht aan zelfstandigheid te geven.”

Anne is erg enthousiast over het project. “Het is mooi om mensen te helpen zichzelf verder te ontwikkelen. En de deelnemers zijn erg trots dat zij meedoen en zeer gemotiveerd voor de ouderenzorg. Dat geeft energie! Ook is het fijn om binnen dit project de krachten te bundelen. Samen met Calibris Advies en Magentazorg werken we met WelSlagen heel direct aan de ouderenzorg van de toekomst.”

 

Deel deze pagina