lopen buiten met rollator.jpg

Zorgcirkel Westerhout en De Vleugels doen mee met Week van de Veiligheid

01 oktober 2019

Tijdens de nationale Week van de Veiligheid (7 t/m 13 oktober) organiseert De Zorgcirkel in Alkmaar diverse activiteiten voor ouderen rondom dit thema. Juist omdat ouderen een meer kwetsbare groep vormen geven we volop tips en oefeningen waarmee zij zich veiliger voelen en meer zelfverzekerd op pad gaan. Tijdens de Week van de Veiligheid is iedereen welkom om aan te sluiten bij de activiteiten. Deze vinden plaats in De Vleugels en in Westerhout.

Bij veiligheid denkt men snel aan criminaliteit. Dat is zeker een onderwerp dat aan bod komt deze week tijdens het bezoek van een wijkagent en tips over veiligheid in de woning. Maar daarnaast focussen wij ook op de veiligheid tijdens de dagelijkse handelingen. “Onze bewoners en bezoekers hebben soms minder kracht of evenwicht, waardoor een loszittende stoeptegel zo een val kan veroorzaken”, legt bewegingsagoog Maaike Leurs uit. “Daarnaast zijn er ook op het gebied van voeding en eten risico’s voor ouderen. Te denken aan ondervoeding die afbreuk doet aan de lichamelijke conditie of moeite hebben met het slikken tijdens het eten van een maaltijd. In deze themaweek besteden we extra aandacht aan uiteenlopende onderwerpen. Van tips om verslikking te voorkomen tot veiligheidslessen tijdens een scootmobielquiz.”

Hulpmiddelen
Tijdens de Week van de Veiligheid zijn er een aantal activiteiten waarbij hulpmiddelen een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld de rollator tijdens een speciale dans in Westerhout waarbij aan de soepelheid van de spieren wordt gewerkt. Maaike kaart de staat van hulpmiddelen ook aan als belangrijk veiligheidsaspect. “Vooral rollators, scootmobielen en rolstoelen dienen regelmatig te worden gecontroleerd om gevaar te voorkomen. Daarom controleren wij die deze week gratis in De Vleugels. We kijken dan onder andere of de remmen goed werken en de wielen niet aanlopen, zodat men veilig op pad kan.” Kosten voor materialen en grotere reparaties zijn voor eigen rekening.

De activiteiten vinden de hele week afwisselend plaats in Zorgcirkel Westerhout (Van Houtenkade 3) en op donderdag 10 oktober a.s. in De Vleugels (Terborchhof 1) in Alkmaar. Bekijk de programma’s op onze locaties voor alle activiteiten tijdens de Week van de Veiligheid. Klik op de links.

Programma in Zorgcirkel Westerhout

Programma in Zorgcirkel De Vleugels

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!