Plaatje netwerkdossier.jpg

Zorgaanbieders Noord Holland Noord starten proef zorgnetwerkdossier

31 mei 2022

Met een netwerkdossier de samenwerking van zorgverleners van verschillende organisaties en de zorg voor de patiënt digitaal ondersteunen. Het was een lang gekoesterde wens van de zorgverleners en zorgaanbieders die in het Noord-Hollandse regioplatform werken aan innovatie van de zorg voor kwetsbare ouderen. Samen met leverancier HINQ worden nu twee netwerkdossiers als proef ingericht.

Een netwerkdossier is een soort stekkerdoos tussen diverse systemen waarmee informatie-uitwisseling tussen zorgverleners in het netwerk rondom de patiënt mogelijk is. Het eerste netwerkdossier richt zich op het verslag van een proactief zorgplanningsgesprek in regio Purmerend. In zulke gesprekken worden de wensen en mogelijkheden van de patiënt nu en in de nabije toekomst besproken en worden aanwijzingen voor de behandeling vastgelegd. Dit dossier wordt opengesteld in de acute zorgketen, voor zorg die niet tot de volgende dag kan wachten. De huisarts, wijkverpleging, ambulance en medisch specialisten krijgen toegang tot het netwerkdossier. Het tweede netwerkdossier ondersteunt de zorgverlening in het zorgprogramma hospital@home in de regio Noordwest-Nederland van Alkmaar tot Den Helder. In dit programma krijgen patiënten met hartfalen behandeling met plasmedicatie thuis in plaats van in het ziekenhuis, met hulp van de verpleegkundig specialist en wijkverpleging. Dit gebeurt onder supervisie van de cardioloog. Het netwerkdossier helpt in de samenwerking op het vlak van het behandelbeleid tot de toediening zelf.

Digitale samenwerking
Om de gegevensuitwisseling en digitale regionale samenwerking mogelijk te maken werkt het regioplatform samen met HINQ. HINQ is de digitale zorgnetwerk coöperatie, en maakt uitwisseling mogelijk tussen de verschillende systemen van alle aangesloten zorgverleners, waaronder huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, ggz-instellingen en verpleeg-,verzorgingshuizen en thuiszorg. “Het uiteindelijke doel is om patiënten nog betere zorg te kunnen geven door een naadloze samenwerking met de patiënt en tussen zorgverleners van verschillende organisaties. We willen met deze proef ondervinden of het netwerkdossier daarbij helpt”, vertelt Marco Jansen van De Zorgcirkel en actief betrokken bij het regioplatform.

Het regioplatform is het samenwerkingsverband waarin De Zorgcirkel, Omring, Noordwest Ziekenhuisgroep en Dijklander Ziekenhuis zich met elkaar inzetten om zorg voor kwetsbare ouderen ook in de toekomst toegankelijk te houden. De snel stijgende vergrijzing is de aanleiding, patiënten meer regie geven is de ambitie. Dit doet het platform door te innoveren, standaardiseren en te digitaliseren, maar vooral door samen te werken.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!