StrategieFramework_leeg.png

Jaarverslag 2021

Het gecombineerde (kwaliteits)jaarverslag van De Zorgcirkel over 2021 is vastgesteld. Hierin staan de grote lijnen over de activiteiten en resultaten van De Zorgcirkel in 2021 en onze verantwoording over het (meer)jaarplan en kwaliteitsplan 2021.

Wij kijken trots en dankbaar terug op de tomeloze inzet van medewerkers en vrijwilligers, de liefdevolle passende zorg die is geboden en de resultaten en activiteiten die zijn gerealiseerd. Ook in uitdagende tijden is het gelukt passende zorg te blijven bieden en in samenwerking met partners te werken aan een toekomstbestendige ouderenzorg in ons werkgebied.