De Zorgcirkel en Omring werken samen in GRZPLUS

Sneller, beter en prettiger herstel van ouderen

Met GRZPLUS willen zorgorganisaties Omring en De Zorgcirkel topzorg verlenen aan geriatrische patiënten die tijdelijke revalidatie nodig hebben. De Zorgcirkel en Omring zijn gespecialiseerd in ouderenzorg in Noord-Holland. Samen bieden zij zorg aan ruim 17.500 mensen vanuit 51 locaties en zorg aan huis. De organisaties bieden o.a. wijkverpleging, wonen met zorg, geriatrische revalidatie, thuisbegeleiding en dagbesteding.

GRZPLUS: versterking geriatrische revalidatie en -herstel in Noord-Holland

Met GRZPLUS staan de partners voor een nog sneller, beter en prettiger herstel van ouderen na bijvoorbeeld een ongeluk, beroerte of een heup- of knieoperatie. Door de kruisbestuiving van de initiatiefnemers Omring en De Zorgcirkel, komt kennis, ervaring en onderzoek op het gebied van ouderenzorg en revalidatie bij elkaar. Op basis van deze gebundelde specialistische kennis worden alle stappen die een patiënt of cliënt doorloopt in het revalidatie- of hersteltraject beter ingericht. Een belangrijk aandachtspunt binnen GRZPLUS is het ontwikkelen van meer mogelijkheden voor revalidatie- en herstelzorg thuis. Door snellere en betere mogelijkheden voor revalidatie en herstel van ouderen thuis kunnen zij korter in het zieken- of verpleeghuis verblijven.

Sinds maart 2020 is GRZPLUS Topcare Erkend. Topcare-organisaties staan voor topzorg voor mensen met complexe aandoeningen die langdurige zorg nodig hebben. Organisaties met het Topcare-predicaat werken onder meer aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en behandeling door praktijk- en wetenschappelijk onderzoek en langdurige samenwerking met universiteiten en hogescholen (zoals GRZPLUS doet met de HvA en VU). Zo wordt er veel onderzoek gedaan naar de beste vormen van geriatrische revalidatiezorg (GRZ), zodat mensen weer zo snel mogelijk naar huis kunnen.

Uitgangspunten van GRZPLUS
  • Bundelen kennis, ervaring en onderzoekscapaciteit. In de kennisbank GRZ vindt u lopende en afgeronde HvA-onderzoeken en proefschriften en artikelen over GRZ.  
  • Focus op revalideren thuis
  • Sneller, beter en prettiger herstel voor revalidanten
  • Samenwerking met nieuwe partners

 GRZPLUS heeft in 2019 de thema's voor een onderzoeksagenda GRZPLUS vastgesteld: 

  • Ambulante GRZ
  • Zorgtechnologie
  • Kwaliteit meten/klinimetrie
Cliëntgroep

Geriatrische revalidatiezorg en herstelzorg (ELV hoog complex) is multidisciplinaire zorg gericht op verwacht herstel van functioneren en participatie bij kwetsbare ouderen na een acute aandoening of functionele achteruitgang. Ons doel is om deze kwetsbare ouderen te helpen terugkeren naar de thuissituatie, waarbij zij zo goed mogelijk deel kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven.

De cliënt en zijn of haar unieke zorgvraag staan centraal bij de zorg- en behandeling in het revalidatie- en hersteltraject. Door nauw overleg tussen cliënt, zorg en behandelaren brengen we op basis van de zorgvraag een individueel multidisciplinair revalidatie- of herstelplan tot stand. Gedurende het zorgproces evalueren we het plan voortdurend en zorgen voor afstemming tussen cliënt, zorg en behandelaren. We stellen bij als dat noodzakelijk is.

GRZPLUS werkt nauw samen met partners. Samen willen we de zorg voor de revalidant nog verder verbeteren, vernieuwen en innovaties doorvoeren. Vanuit het veld ontwikkelen de nieuwe partners de thema’s ambulante revalidatie en kwaliteit van zorg. Dit betekent dat binnen de zorgcentra medewerkers en onderzoekers samen praktijkonderzoek doen, gebaseerd op wat ze zien gebeuren op de werkvloer.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!