Wondexpertise team (WET)

Het wondexpertise team bestaat uit een verpleegkundig specialist, wondconsulent, wondverpleegkundige en medisch praktijkondersteuners. Zij helpen u als er sprake is van een complexe wondzorg, dat wil zeggen een wond waarvan verwachting is dat deze na 2 à 3 weken niet genezen is. Het wondexpertise team biedt behandeling bij onder andere een open been (ulcus cruris), een wond aan de voet bij suikerziekte ( diabetisch mellitus), doorligwonden (decubitus), brandwonden, een wond ontstaan door operatie, ongeluk of tumorgroei. Ook ondersteunen wij u als er vocht in de benen zit (oedeem).

De werkwijze van het WET

  • De huisarts, specialist of (wijk)verpleegkundige schakelt voor u de wondverpleegkundige in.
  • De (wijk)verpleegkundige doet de intake en maakt een foto van de wond.
  • De (wijk)verpleegkundige plaatst uw foto in uw dossier en neemt contact op met het WET.
  • De wondverpleegkundige stelt een wondbehandelplan op aan de hand van de gegevens uit de (wond)anamnese.

Naast wondbehandelplan voor de verzorging van de wond, adviseren wij u ook op het gebied van o.a. voeding en hulpmiddelen. Ook bestellen wij voor u het verbandmateriaal.
De wondverpleegkundige plant een evaluatie in en past als het nodig is in overleg met u het wondbehandelplan aan.

Samenwerking

De wondverpleegkundige stelt het wondbehandelplan op/bij en de wijkzorg zal helpen met het uitvoeren van de wondzorg. Het wondbehandelplan wordt in overleg met u geëvalueerd door wijkzorg en het wondexpertise team. Er zijn verschillende oorzaken waarom een wond niet of moeilijk geneest. Diabetes of problemen met de bloedvaten (vaatlijden) zijn enkele voorbeelden hiervan.

Als dit onderliggend lijden niet wordt gezien en/of behandeld, zal uw wond niet genezen. Om dit onderliggend lijden vast te stellen is soms aanvullend onderzoek of therapie nodig. Indien nodig schakelen wij andere hulpverleners in, zoals een ergotherapeut of diëtist. Het is ook mogelijk dat we in overleg met uw (huis)arts u doorverwijzen naar het ziekenhuis voor onderzoek en/of behandeling. Dit alles in overleg met u om de behandeling af te stemmen op uw wensen en mogelijkheden.

Basisverzekering
In principe vergoedt de zorgverzekering de kosten voor complexe wondzorg vanuit de basisverzekering. Deze zorg valt niet onder het eigen risico. U hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen. De verbandartikelen die nodig zijn gaan wel van de eigen risico af.

Contact?
Neem voor een consult door de wondexpertiseteam contact op met de huisarts of het Afsprakenbureau, via telefoonnummer 088- 55 99 100.

Klik hier voor het schema Wondexpertise team

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!

Deel deze pagina