Persoonsgericht werken

Ieder mens is uniek en heeft zijn of haar eigen behoeften.
Auktje Mapper bij De Zorgcirkel

Persoonsgericht werken (PGW) is binnen De Zorgcirkel-koers een heel belangrijk aandachtspunt. PGW draait om relaties, persoonsversterkend werken en persoonsondermijnende acties vermijden. De kracht zit in het moment. Weten wat het effect is op iemand, omdat je hem of haar kent.

Persoonsgericht werken is logisch als je in de zorg werkt. Toch waren taakgericht werken en procedures volgen heel gewoon. De afgelopen jaren is er binnen de (ouder)zorg veel meer aandacht voor het leven van de cliënt. Het is veel vanzelfsprekender geworden om te weten wat iemand nodig heeft om zich gezien en gewaardeerd te voelen. En met de cliënt en de mensen om haar of hem heen te ontdekken welke behoeften, wensen en gewoonten iemand heeft. Nu, vroeger en vooruitkijkend naar de toekomst.

Met het programma Persoonsgericht Werken bij De Zorgcirkel helpen we je je (verder) te ontwikkelen op het gebied van persoonsgericht werken. Zodat straks iedereen expert is op het gebied van PGW.

Er zijn allerlei initiatieven om te doen en delen. Van (opfris)trainingen, een escaperoom, een vernieuwde elektronisch cliëntendossier (ECD) en zorgleefplannen tot oefenen met dilemma’s en oplossingen. Je doet het samen met je collega’s, in je regio, met ondersteuning vanuit de regio én vanuit het programma PGW.

Wanneer doe je eigenlijk goed en hoe ervaart de cliënt het? Met behulp van verschillende reflectietools kom je er achter. Bekijk welke tools je al kunt gebruiken en welke nog in ontwikkeling zijn.

Regie in de regio

Elke regio en locatie heeft eigen regie en verantwoordelijkheid om zich PGW eigen te maken. Ervaren collega’s, het nieuwe programmateam, de backpackers, mappers en trainers ondersteunen hierbij. We zetten ook flink in op (extra) scholing & training en werken aan de vernieuwde onderdelen in o.a. het ECD conform PGW-stijl.