Dementia Care Mapping

Dementia Care Mapping (DCM) is een objectieve methode die inzichtelijk maakt hoe het gaat met mensen met dementie. Bij De Zorgcirkel zijn het de Mappers die zich bezig houden met Dementia Care Mapping. Hun naam is hier ook van afgeleid, zij mappen het welbevinden van een cliënt, brengen het welbevinden in kaart. Hierdoor zijn we minder afhankelijk van hoe wij denken dat iemand zich voelt. Of de ervaringen van familieleden en anderen rond de cliënt.

Er zijn nog meer mappers nodig. Kijk hier of dementie care mapping een mooie uitbreiding of verdieping van je werk is. 

Dementia Care Mapping (DCM) is een systematische observatiemethode waarbij een observator in een gemeenschappelijke ruimte, zoals de huiskamer van de afdeling, elke vijf minuten de stemming, betrokkenheid, gedrag en bezigheden van een cliënt met dementie vastlegt. Met zo’n meting zie je wat er echt speelt.

DCM geeft een onderbouwd beeld van wat er gebeurt met en rondom een cliënt en welk effect dat op hem heeft. De meting laat zien wat er gebeurt, zonder te oordelen. Wat goed gaat, waar we trots op mogen zijn en wat anders kan of moet. Het geeft gelijk inzicht hoe het anders moet. Je doet geen aannames of werkt op de automatische piloot. Dit kan spannend zijn, want jaren lang was taakgericht werken de norm in de zorg.

DCM heeft nog een ander positief effect. Het blijkt een effectief middel voor de bewustwording van medewerkers over hun gedrag. Dit kan vervolgens weer leiden tot gedragsverandering of juist vasthouden aan gedrag dat positief is voor het welbevinden van de cliënten. DCM geeft inzicht in verbeterpunten en hulp om dit samen te kunnen doen. Met bijvoorbeeld trainingen persoonsgericht werken en omgaan met dementie of individuele coaching, Ook voor medewerkers valt of staat alles met persoonsgerichte aandacht. Er is nu alle ruimte voor ideeën en wensen vanuit de medewerkers. Hoe fijn kan het zijn om niet weer terug te stappen in oude patronen, maar te doen waarvoor je hebt gekozen met werken in de zorg. Eerst de cliënt, dan de taak. Op zoek gaan naar wat iemand triggert, positief en negatief.

Aanrader: bezoek de website van DCM Nederland

Heeft u een vraag?

Hoe kunnen wij u helpen?
Hoe kunnen wij u bereiken?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply..