WEB Westerhout Wijnand Van Den Hoek 10 (1)

Logopedie

Communiceren, eten en drinken: drie essentiële levensbehoeften waar onze logopedisten u mee kunnen helpen.

Eten en drinken
Over het algemeen vindt men eten en drinken plezierig. Voldoende en gevarieerde voeding helpt om fit te blijven. Kauwen en slikken doen we meestal zonder er bewust bij na te denken. Dat geldt niet voor iedereen. Door verschillende aandoeningen kunt u zich sneller verslikken of minder makkelijk drinken en voeding doorslikken. Een logopedist kijkt met u hoe dit prettiger en veiliger kan.

Communiceren
Goede communicatie is belangrijk. Het geeft verbinding. Het zorgt ervoor dat u uw omgeving begrijpt en andersom. Het verwoorden van wat u denkt, voelt of wilt, een gesprek voeren, de krant lezen, een brief schrijven, telefoneren, uw werk of hobby uitoefenen…. Allemaal dagelijkse bezigheden die niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn door bijvoorbeeld de gevolgen van een beroerte of dementie. Een logopedist kan u hierbij helpen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in het behandelen van de ouder wordende mens met neurologische aandoeningen, zoals Ziekte van Parkinson, beroerte (CVA), dementie, spierziekte of MS.

U kunt bij de logopedist o.a. terecht voor: 

Spraak en taal:
‘Ik kan niet altijd op de juiste woorden komen.’‘Ik word steeds minder verstaanbaar.’
‘Ik begrijp de mensen om me heen niet goed.’

Kauwen en slikken:
‘De laatste tijd verslik ik me regelmatig’‘Mijn eten en drinken kan ik minder goed wegslikken’
‘Ik heb last van speekselverlies.’

Stem en adem:
‘Mijn stem is hees geworden’‘Door een zwakker stemgeluid verstaan mensen me minder goed’

Gehoor:
‘Doordat mijn gehoor achteruit is gegaan ontstaat er miscommunicatie’

Samenwerken

Samen met u stellen we een plan op zodat u weer zo optimaal mogelijk kunt functioneren. Dit doen we in een van onze locaties, tijdens een revalidatietraject of bij u thuis.

We werken binnen een breed behandelteam van De Zorgcirkel. Hoog in het vaandel staat het samenwerken met de andere deskundigen zoals diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, maatschappelijk werk, psycholoog, wijkverpleegkundige. Zo zal bij het verbeteren van de voeding, vaak een afstemming zijn met de diëtist. En voor het aanvragen van een geschikt communicatiehulpmiddel is het contact met onder andere de ergotherapeut van belang.

Voorlichting en praktisch advies

Naast het onderzoeken, behandelen en begeleiden, geven wij ook voorlichting en praktische adviezen aan u en uw naasten. Er is, behalve de eerder genoemde specialismen, expertise op het gebied van slikbehandeling met neuromusculaire elektrostimulatie (NMES) en COPD.

We zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en Afasieregister en aangesloten bij de netwerken ParkinsonNet en CVA-netwerk Alkmaar.

Verwijzing

Logopedische behandelingen worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering, maar is wel van invloed op het eigen risico. U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig, maar wij raden u dit wel aan. Zo nodig kunt u een verwijzing voor behandeling aan huis aanvragen. Onze logopedisten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over logopedie? Neem contact met ons op via het Afsprakenbureau: 

Telefoonnummer: 088 - 55 99 100
E-mailadres: behandelsecretariaatafspraken@zorgcirkel.nl

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!