Advies bij aandoeningen

Beroerte - CVA

Heeft u of iemand in uw omgeving een beroerte (CVA) gehad? Mogelijk bent u toen opgenomen in bijvoorbeeld het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend of de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar (voorheen Medisch Centrum Alkmaar). Als u nog niet voldoende bent hersteld om naar huis te gaan, kunt u voor verdere revalidatie naar De Zorgcirkel in Westerhout (Alkmaar), Novawhere (Purmerend) en het Transitorium (Purmerend)

Informatie
Meer informatie over revalidatie na een beroerte kunt u opvragen bij het bemiddelingsbureau zorg & dienstverlening van De Zorgcirkel.

COPD (longaandoening)

COPD en Astma zijn beide luchtwegaandoeningen. In diverse locaties van De Zorgcirkel kunnen wij u een (multidisciplinair) programma bieden. Afhankelijk van welke vestiging het dichtst bij u in de buurt is, kunt u een keuze maken tussen:

  • Novawhere, Prof. Mr. P.J. Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend
  • Molentocht, Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend
  • Sint Nicolaashof, Sint Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam

Informatie
Voor meer informatie over COPD en de behandeling die u bij ons kunt verwachten kunt u terecht bij het behandelsecretariaat van De Zorgcirkel. 

E: behandelsecretariaatafspraken@zorgcirkel.nl

Orthopedie

Heup- of knieklachten en amputatie vallen onder het specialisme van een orthopeed.

Revalidatie na heup- of knieoperatie
Als u een operatie moet ondergaan voor een nieuwe heup of knie, kan daar een periode van revalidatie op volgen. Wij kunnen u een programma aanbieden dat aansluit op uw behandeling in het Dijklander Ziekenhuis of het Noordwest Ziekenhuis Alkmaar (voorheen het MCA).

Informatie
Meer informatie over revalidatie na heup- of knieoperatie krijgt u bij het bemiddelingsbureau. Neem contact op via onderstaande gegevens.

Dementie en casemanagement

Dementie is meer dan alleen vergeetachtigheid. Er kunnen veel verschijnselen optreden met gevolgen voor het dagelijks leven en in relatie met anderen. 


We kunnen dementie nog niet voorkomen. Wel komen er steeds meer aanwijzingen dat we het dementieproces kunnen uitstellen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan afvallen, verlaging van de bloeddruk, stoppen met roken en meer bewegen. Het is nog onduidelijk of bijvoorbeeld voeding of geheugenoefeningen (cognitieve stimulatie) de kans op dementie verkleint. 

Lees hier meer over hulp bij dementie.

De casemanager
De casemanager regelt en coördineert zorg, herkent of voorkomt overbelasting van de mantelzorg en biedt emotionele ondersteuning bij leven met dementie.​ Het casemanagement biedt gecoördineerde begeleiding en ondersteuning door een vaste professional, die deel uitmaakt van een lokaal samenwerkingsverband. 

De begeleiding is gericht op thuiswonende mensen met dementie en hun naasten en begint bij een zorgvraag, gerelateerd aan dementie of een vermoeden daarvan.

Wij stemmen de begeleiding af op de cliënt, afhankelijk van het stadium van de dementie, de individuele situatie en de feitelijke (on-)mogelijkheden.

U leest er alles over in de folder casemanagement.

Geheugenpoli
Bij het vermoeden van geheugenproblemen kan de casemanager een cliënt doorverwijzen naar de geheugenpoli van De Zorgcirkel. De cliënt wordt onderzocht door een specialist ouderengeneeskunde en een neuropsycholoog, vaak in combinatie met laboratoriumonderzoek.

Na de onderzoeken vindt ten behoeve van de diagnose een multidisciplinair overleg plaats, waarbij wij het behandelplan vastleggen en eventueel een plaatsingsadvies geven.

De casemanager geeft, eventueel in samenwerking met de psycholoog en/of specialist ouderengeneeskunde, de uitslag van het onderzoek aan de cliënt en zijn of haar omgeving, waarna de begeleiding/behandeling wordt gestart of in overleg met u wordt doorverwezen. Wij sturen u altijd een verslag.

Zorgcirkel revalideren en behandelen
T: 088 55 99 777​
E: casemanagement.dementie@zorgcirkel.nl

Wet zorg en dwang
Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan. Deze wet geldt o.a. voor mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. De kern van de nieuwe Wet zorg en dwang is geen onvrijwillige zorg inzetten, tenzij het niet anders kan. Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar de folder Wet zorg en dwang voor vertegenwoordigers.

Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang, heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Janine Doeswijk, Annette Haverkort en Jan Holman zijn aangewezen als cliëntvertrouwenspersonen voor cliënten van De Zorgcirkel. U kunt hen benaderen voor overleg of advies.

Annette Haverkort, tel. 06 - 28 83 82 08, a.haverkort@zorgstem.nl Locaties: Jonkerhof, De Keern, Molentocht, Zuidland, Torenerf
Romée Madder, tel. – 06 36 38 70 26, r.madder@zorgstem.nl Locaties: Amberhof, Karveel en De Platanenhof
Janine Doeswijk, tel. 06 - 36 04 75 19, j.doeswijk@zorgstem.nl Locaties: St. Nicolaashof, Gouwzee, Friesevlaak, Viervorst, Triton, Novawhere, Jaap van Praag, De Notaris, Middelwijck

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!