Shutterstock 1429161 Moeder Dochter

Geheugenpoli

Voor de juiste diagnose. Onderzoek en advies

De Geheugenpoli doet onderzoek naar geheugenproblemen of andere problemen in het denken. Ook mensen bij wie het afnemende geheugen leidt tot gedragsstoornissen kunnen hier voor onderzoek terecht. De Geheugenpoli is voor ouderen én voor jongere mensen met deze klachten.

Voor onderzoek door de Geheugenpoli heeft u een verwijzing nodig. U kunt deze krijgen van de huisarts, neuroloog, specialist ouderengeneeskunde of geriater.

De onderzoeken

Om uw klachten zo goed mogelijk te beoordelen en u daarna advies te geven, worden er verschillende onderzoeken gedaan. In het traject wordt u gezien door de casemanager, de specialist ouderengeneeskunde en de neuropsycholoog.

De casemanager
De casemanager maakt een (sociale) inventarisatie van de huidige situatie. Dit door met u in gesprek te gaan en belangrijke gegevens over uw gezondheid op te vragen bij de huisarts of specialist.

De specialist ouderengeneeskunde
De specialist ouderengeneeskunde bespreekt eerdere en huidige lichamelijke klachten met u en uw partner, familielid of begeleider.

De neuropsycholoog
De neuropsycholoog doet een neuropsychologisch onderzoek om uw cognitief functioneren (o.a. aandacht, concentratie, tempo, geheugen, taal, waarnemen, plannen) in kaart te brengen. Dit onderzoek vindt alleen met uzelf en de neuropsycholoog plaats.

Laboratoriumonderzoek

Bij veel gevallen vragen wij een laboratoriumonderzoek aan. Volgende onderzoeken wij bloed (en in sommige gevallen urine) om te bepalen of er sprake is van lichamelijke aandoeningen die geheugenproblemen kunnen veroorzaken.

De uitslag

Naar aanleiding van alle conclusies maken wij met u een afspraak om de uitkomst (de diagnose) met u te bespreken. Bij het gesprek is de casemanager aanwezig en eventueel de specialist ouderengeneeskunde van de psycholoog. Breng ook uw huisarts op de hoogte.

Behandelmogelijkheden

Als de diagnose wordt gesteld, blijft u bij ons in begeleiding. En ook kunnen wij een behandeling voorstellen van medicatie.

Kosten

De kosten voor de Geheugenpoli worden door uw zorgverzekering vergoed. Houd rekening met uw eigen risico.

Contactgegevens

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het casemanagement van De Zorgcirkel.

T: 088 55 99 500
E: casemanagement.dementie@zorgcirkel.nl

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!