Torenerf-blauwe-lucht.gif
Ontmoetingsruimte nieuw Torenerf (35).JPG
Torenerf 27-06-2013 (18)a.jpg

Torenerf

​​​​​​In Torenerf kunt u wonen met zorg in een groene omgeving, grenzend aan een fraaie waterpartij. Naast wonen met zorg bieden wij extra services die u het leven gemakkelijker maken. De locatie heeft tevens een functie voor alle ouderen in de gemeente.

​Wij streven ernaar om u zo zelfstandig mogelijk te laten leven, zoals u dat gewend bent. We vinden het belangrijk dat u daarbij zelf de regie houdt. Er is een winkelcentrum in de buurt en een bushalte op loopafstand.

Vanuit Torenerf bieden wij ook thuiszorg, eventueel met personenalarmering, en huishoudelijke hulp

Zorg & Behandeling
Torenerf kent diverse woonmogelijkheden. Het is een verzorgingshuis, en er zijn ook aanleunwoningen. Indien u last krijgt van geheugenproblemen kunt u aanvullende zorg krijgen. In Torenerf is een specialist ouderengeneeskunde aanwezig. Verder is er ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, diëtiste, huisartsenzorg, psychologen, casemanagers en een wijkverpleegkundige. 

Wonen & huren
Er zijn zorgwoningen binnen en buiten de locatie en kamers in het verzorgingshuis met gespecialiseerde verpleeghuiszorg dementie voor kleinschalig wonen. Datzelfde is mogelijk voor groepswonen. Er is een mogelijkheid tot een transfer naar het transitorium, een zorgafdeling in het Waterlandziekenhuis en er is herstel- of respijtzorg. Torenerf heeft een ontmoetingscentrum, dagbehandeling en er wordt dagbes​teding georganiseerd. 

Voorzieningen
Torenerf heeft de volgende voorzieningen: receptie, seniorenrestaurant, coffee corner/café, terras, tuin (ook een besloten tuin), winkeltje, kapper, pedicure, schoonheidssalon, audicien/opticien, artsenlaboratorium, bibliotheek, biljart, geestelijke verzorging, rolstoel- en rollatoronderhoud, er worden activiteiten georganiseerd, er zijn logeerkamers beschikbaar en er is een fitnessruimte.​ 

Bereikbaarheid
Parkeren: De locatie is goed bereikbaar. Er zijn voldoende gratis openbare parkeerplaatsen aanwezig bij de locatie en in de buurt.
Fietsen: voor bewoners en medewerkers zijn twee af te sluiten fietsenstallingen beschikbaar. Bezoekers kunnen hun fiets stallen bij de hoofdingang of in overleg met de receptie de fiets in de fietsenstalling onderbrengen. OV: bushalte lijn 414, deze stopt ieder half uur op circa 50 meter van de locatie.
Komt u met eigen vervoer?
Komt u met het openbaar vervoer?

Klik voor de folder Torenerf.
Klik voor plaatsingsmogelijkheden.

Prins van Oranjestraat 1
1531 GA Wormer
088 5591500
Faciliteiten:
Seniorenrestaurant
Terras
Tuin
Kapper
Pedicure
Huisartsenpost
Rolstoel en rollator onderhoud
Receptie
Audicien/Opticien
Biljart
Thuiszorg
Fitnessruimte
Schoonheidssalon
Behandelingen:
Specialist Ouderengeneeskunde
Fysiotherapie
Logopedie
Ergotherapie
Diëtiste
Overig:
Zorgwoning in locatie
Transitorium
Wonen met dementie
Dagbehandeling
Dagbesteding
Ontmoetingscentrum
Kort durende opname
Revalidatiecentrum
Verzorgingshuis
Zorgwoning bij locatie
Heeft u een vraag?

Hoe kunnen we u helpen?
Hoe kunnen we u bereiken?