Koers

De Zorgcirkel ontdekt samen met cliënten en de mensen om hen heen, welke behoeften zij hebben in deze fase van hun leven. Zodat zij het leven ten volle kunnen blijven beleven, als mens onder de mensen. Samen met de cirkel van vertrouwde mensen in hun omgeving zorgen wij voor professionele hulp. Voor ondersteuning die zoveel mogelijk vrijheid geeft. Zodat niet kwetsbaarheid, maar kracht het leven grotendeels bepaalt. En iedereen een waardig leven kan blijven leven met afhankelijkheden. Nu en straks.

Strategie

We hebben onze strategie geformuleerd in twaalf uitgangspunten. Deze zijn vormgegeven op eveneens twaalf kaarten. De uitgangspunten en bijbehorende toelichting zijn per kaart beschreven. Bekijk hier de koerskaart. Naast onze koerskaart, hebben wij ook een koerswaaier; vanuit behoefte gestart.