Strategische koers

Onze 'why'

De Zorgcirkel ontdekt samen met cliënten en de mensen om hen heen, welke behoeften zij hebben in deze fase van hun leven. Zodat zij het leven ten volle kunnen blijven beleven, als mens onder de mensen. Samen met de cirkel van vertrouwde mensen in hun omgeving zorgen wij voor professionele hulp. Voor ondersteuning die zoveel mogelijk vrijheid geeft. Zodat niet kwetsbaarheid, maar kracht het leven grotendeels bepaalt. En iedereen een waardig leven kan blijven leven met afhankelijkheden. Nu en straks.

Onze waarden

Onze waarden zijn de basis voor hoe we iedere dag ons werk doen en met elkaar zorg verlenen. We vragen iedere medewerker over onderstaande waarden na te denken, er met elkaar over te praten en betekenis eraan te geven in het dagelijkse werk:

 • Denken en handelen vanuit de behoefte van de cliënt
 • Omarmen van veranderingen die hieraan bijdragen
 • Verantwoordelijkheid nemen en initiatief tonen
 • Uitgaan van evenwaardigheid

Benieuwd naar onze manieren van werken? Klik hier voor de uitwerking.

Onze beloften

Als aanscherping op de strategische koers zijn concrete beloften geformuleerd. We hebben elkaar nodig om de beloften waar te maken: aan cliënten en hun naasten, aan medewerkers en vrijwilligers en aan samenwerkingspartners en andere externe relaties.

Gekoppeld aan onze beloften, zijn strategische doelen bepaald. Werken aan onze doelen is nodig om onze beloften te kunnen waarmaken en duurzame ouderenzorg te creëren en versnellen.

Onze beloften aan cliënten en hun naasten

 • Persoonsgericht en professioneel
 • Actief betrekken van uw naasten en omgeving
 • Zorg thuis
 • Slimme digitale zorg, behandelingen preventie

Klik hier voor de uitwerking van de beloften en de bijbehorende doelen.

Beloften voor medewerkers en vrijwilligers

 • Persoonsgericht en samenkracht
 • Lerende organisatie
 • Eenvoud

Klik hier voor de uitwerking van de beloften en de bijbehorende doelen.

Onze beloften aan samenwerkingspartners en externe relaties

 • Toegankelijk houden van de zorg
 • Maatschappelijk verantwoord en toetsbaar

Klik hier voor de uitwerking van de beloften en de bijbehorende doelen.

Een blik op de toekomst

Onze Why is niet los te zien van de  maatschappelijke ontwikkelingen. De roep om duurzame ouderenzorg in de maatschappij neemt toe en de invulling van deze opgave heeft vele facetten. Denk aan ouderen en hun netwerk die vroegtijdig manieren van wonen en samenleven organiseren om, ook wanneer er kwetsbaarheden ontstaan, thuis te kunnen blijven wonen. Denk ook aan de samenwerking tussen inwoners en (zorg)organisaties in buurten en wijken om te zorgen dat het leven voor ouderen zo gewoon mogelijk door kan gaan. En dit betekent ook dat we altijd eerst samen met de cliënt op zoek gaan naar wat naasten en netwerk kunnen doen, alvorens professionele zorg in te zetten.

Met de koers en onze beloften en doelen in gedachten, nemen wij iedereen mee in een sprong naar 2024. We schetsen een ervaring van een cliënt in 2024. Klik hier om de sprong te maken. 

Links en downloads