Waarom een programma?

Persoonsgericht werken, het klinkt zo logisch als je in de zorg werkt. Toch waren taakgericht werken en procedures volgen heel gewoon. De afgelopen jaren is er binnen de (ouder)zorg veel meer aandacht voor het leven van de cliënt. Het is veel vanzelfsprekender geworden om te weten wat iemand nodig heeft om zich gezien en gewaardeerd te voelen. En met de cliënt en de mensen om haar of hem heen te ontdekken welke behoeften, wensen en gewoonten iemand heeft. Nu, vroeger en vooruitkijkend naar de toekomst.

Achtergrond

Het aantal ouderen binnen Nederland neemt steeds verder toe: het aandeel 65-plussers loopt op naar ongeveer 26% in 2040. Inherent aan deze vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe. Om ook in de toekomst zorg voor ouderen zowel kwalitatief goed als betaalbaar te houden, werkt De Zorgcirkel aan het realiseren van hun droom: “Een maatschappij waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen en waaraan zij zelf blijven bijdragen.

Met behulp van het programma persoonsgericht werken bij De Zorgcirkel wordt een praktische invulling gegeven om de cultuuromslag te bereiken.

Zodat medewerkers van De Zorgcirkel elk moment de afweging maken om iets wel of juist niet te doen op basis van de behoeften van een cliënt of bewoner. Dit doen we uiteraard wel binnen de kaders die gelden binnen de ouderenzorg (wet & regelgeving, financiële mogelijkheden). 

Doelen van programma PGW

  • Medewerkers kennen de inhoud van het verrijkte model en kunnen deze vertalen naar concrete acties in het zorgleefplan en in de praktijk.
  • Het ECD is zodanig ingericht dat informatie uit het verrijkte model logischerwijs vertaald kan worden naar concrete acties in het zorgleefplan.
  • De Zorgcirkel levert aantoonbaar zorg volgens de visie op persoonsgericht werken. Medewerkers weten wanneer ze het goed doen.
  • Per regio zijn het vooraf bepaalde aantal professionele mappers en backpackers beschikbaar die het team en hun manager helpen bij de vertaling van het verrijkte model naar de praktijk.

Reikwijdte van het programma PGW - vierkant.png (1)